Vôbec ma neprekvapuje, že krátko pred voľbami na mňa Jozef Pavlov začína vypušťať jedno klamstvo za druhým v snahe poškodiť ma ako kandidáta na mestského poslanca, ktorý sa otvorene postavil neprávosti a mafiánskym praktikám v našom meste. 

Pavlov len robí špinavú robotu pre ľudí, ktorým slúži. Ľudí, ktorí si bez zaváhania dokážu podľa medializovaných informácií objednávať vraždu, či dlhujú státisíce euro na daniach.

To komu Pavlov slúži sa v plnej nahote ukázalo aj keď išlo o niekoľko miliónov a teplovody. Ja však vždy budem bojovať za práva iných, ktorí možno nemajú tú odvahu a silu vzoprieť sa pár darmožráčom v tomto meste. Ak si poslanec Pavlov myslí, že ma odradia tie špinavosti a klamstvá, ktoré o mne znovu napísal, tak sa hlboko mýli. A týmto mu verejne odkazujem, že už prekročil pomyselnú hranicu a po takýchto klamstvách čo si najnovšie dovolil uverejniť vo svojich internetových novinách sa určite stretneme na súde…

Pavlov píše, že som ukradol motory v PPS a bol som odsúdený a zachránila ma len Havlova amnestia.

Pravda: Nikdy som nebol odsúdený, dokonca ani súdený za žiadnu krádež, za nič! To vyvracia tvrdenia o nejakej amnestii. Nikdy som nebol súdený ani odsúdený a tak som ani nepotreboval dostať žiadnu amnestiu. Donedávna som dokonca vykonával funkciu prísediaceho na súde. Prísediaci tvoria súčasť súdneho senátu v trestnom konaní a rozhodujú spolu so sudcom na súde o vine či nevine. Celá minulosť prísediacich je dôsledne preverená a nemôže ju vykonávať niekto, čo by mal akýkoľvek “šrám” z minulosti. Myslím, že toto je dostatočná odpoveď na tieto nezmysly, ktoré šíri Pavlov.

Poslanec Pavlov píše, že som si z nakradnutého nepoctivo získal kapitál, ktorým som následne podvodne v Holandských dražbách získal budovy za pár drobných.

Pravda: Nikdy v živote som nekúpil ani jednu jedinú budovu Holandskou dražbou. Vie vôbec Pavlov čo to znamená Holandská dražba? To je kúpa pod vyvolávaciu cenu pre nezáujem kupujúcich. Čo nie je môj prípad! Podľa Pavlova som si toľko nakradol, že som viac ako 20 rokov po revolúcii ešte žil v panelákovom byte a nikdy som nemal luxusné auto. Zjavne mu ale nevadí luxusný životný štýl, ktorí vedú jeho sponzori. Pritom Pavlov asi znovu zabudol ako si on nechal podvodne vyplatiť z Technických služieb faktúru za reklamu a dokonca na pozastavenú živnosť!

Poslanec Pavlov píše, že mesto Detva kúpilo od mojej dcéry pozemok za nehorázne vysokú sumu.

Pravda: Jednalo sa o pozemok s výmerou 326 m², ktorý tvorí prístupovú cestu k paneláku a k viacerým domom či k parkovisku. Všetci už vieme, že mesto nemôže rekonštruovať na nevysporiadaných pozemkoch, a preto ho práve mesto potrebovalo získať do vlastníctva. Je až úsmevné, že to čo u mňa Pavlov vyčíta, tak hneď inde vyvracia a rozpráva o tom, ako je potrebné vykupovať takéto pozemky do vlastníctva mesta. (viď. Námestie mieru)

Cena bola stanovená podľa platnej VZN 33,- €/m². v Detve na sídlisku je to minimálna trhová cena, za ktorú sa tu pozemky predávajú. Toto rozhodnutie bolo vykonané 3/5 nami poslancov, pretože pre mesto bolo výhodnejšie toto riešenie ako zámena pozemku či platenie nájmu. Ešte dodám, že ja som za moje funkčné obdobie nekúpil ani jeden m². Ale to už asi pán poslanec nechce vidieť ako jeho “sponzori” kupovali pozemky.

VEREJNE OZNAMUJEM, ŽE ZA TAKÉTO NEHORÁZNE KLAMSTVÁ PODÁVAM TRESTNÉ OZNÁMENIE A ZÁROVEŇ AJ OSOBNOSTNÚ ŽALOBU! To znamená, že s Pavlovom sa so 100%-tnou istotou stretneme na súde. Zároveň deklarujem, že všetky vysúdené peniaze darujem na dobročinné účely.

Nie je možné, aby tu jeden zákerný človek takto nehorázne verejne klamal a nepravdami neustále poškodzoval moje meno. Rovnako sa obraciam na inšpekciu Ministerstva školstva, či takáto osoba môže vôbec prichádzať do kontaktu s deťmi. Rovnako podávam podnet aj na Finančnú správu a Živnostenský úrad nakoľko je verejne známe, že táto osoba niekoľko rokov nepriznáva príjmy z podnikateľskej činnosti. Ďalej požiadam aj o obnovenie vyšetrovania ohľadom komunikácie Pavlova s Cibulkom o mojej likvidácii, nakoľko sa objavili nové skutočnosti, na základe ktorých si mal Cibulka objednávať vraždu svojej podnikateľskej konkurencie. Asi sa na Pavlovi už podpísal dlhodobý kontakt s týmto človekom a prejavuje sa to takouto absenciou akejkoľvek morálky a etiky.

Ak ste to dočítali až sem, tak sa Vám zároveň ospravedlňujem, že musím takto verejne reagovať, k tomuto som sa ale vyjadriť musel.

PS: Je zaujímavé, že anonymné letáky, ktoré mali v prvom rade poškodiť kandidáta na primátora Branislava Barana sa objavili v čase, keď kandidát Ján Sekereš vyzval pána Barana na prieskum, kto z nich má menšiu podporu, aby sa vzdal kandidatúry v prospech druhého a pán Baran to odmietol. Tento štýl roznášania anonymných letákov je blízky jednej skupine, ktorá takto roznášala hanlivé letáky pred každými voľbami na mňa či primátora. Je zaujímavé aj to, že posledné anonymné letáky, ktoré boli na mňa roznesené sú ako cez „kopirák“ s posledným  textom, ktorý o mne Pavlov uverejnil.

Pavlov a skupina okolo neho do dnešného dňa nepochopila, že voľby by mali byť súťažou o najlepší program a nie o tom, kto dokáže vymyslieť najväčiu špinavosť na konkurenta.

Text: Ján Šiandor