Stovky pracovných miest a desiatky firiem si sľubovali od vytvorenia priemyselných zón mestá a obce po celom Slovensku. No viac ako tretina z nich zíva prázdnotou a márne čaká na prvého investora. Inak tomu nie je ani v Detve.

Horšie je, že o plných stavoch však nemôžu hovoriť ani zóny, ktoré už investora majú. Parky môžu mať inžinierske siete, vysporiadané pozemky a v okolí cestu, železnicu či dokonca niektoré letisko, a predsa haly zostávajú prázdne

Pred pár dňami sa objavil článok Martina Cibulku ako Člena finančnej komisie mesta Detva. Podľa ktorého je základným problémom zamestananosti v Detve a príchodu nových investorov do priemyselného parku Trstená len vybudovanie prístupovej cesty a je nevyhnutné ju čo najskôr vybudovať čo je vraj prioritou nového mestského zastupiteľstva.

Nuž keby bolo tak, tak by všetky vybudované priemyselné parky na Slovensku boli predsa plné investorov. Nemusíme ísť ani ďaleko napr. priemyselný park vo Vígľaši. Hoci je strategicky umiestnený a to lepšie ako park Trstená, má vybudované prístupové cesty, inžinierske siete dokonca bonusom je aj železničné napojenie napriek tomu zíva prázdnotou.

„Podľa informácií našej redakcie chce naše mesto opustiť viacero zamestnávateľov, nakoľko ich už nebaví čakať na neustále sľuby zo strany MSÚ a primátora nášho mesta“  Martin Cibulka

Pán Cibulka preto sa pýtam. Odkedy primátor rozhoduje o investícii? O tomto predsa vždy rozhodujú len a len poslanci. Zároveň žiadam, aby ste zverejnili aspoň jedného zamestnavateľa, ktorý chce odísť z Detvy kvôli ceste do priemyselného parku Trstená.

O čo tu vlastne v Detve ide a čo sa nám to snažia podsúvať?

Nie je to len ďalšia služba pánovi Malatincovi, ktorý postavil bez súhlasu stavebného úradu v areáli družstva betonárku a pri dodatočnej legalizácii dostal podmienku vybudovania prístupovej cesty, ktorú podľa mojich vedomostí do dnešného dňa nevybudoval?

Ideme sa všetci občania skladať z rozpočtu mesta na cestu, ktorej cena sa odhaduje na (1 300 000 eur) jeden milión tristotisíc eur?

Podľa môjho názoru sú to zbytočne vyhodené peniaze pokiaľ mesto nemá závazne potvrdených investorov do tohto priemyselného parku.

Pýtam sa tiež, je potrebné momentálne budovať cestu za tak obrovské peniaze, keď po existujúcej ceste v súčasnosti chodia domiešavače, kamióny so slamou a štiepkou a cisterny do Bioplynovej stanice pána Malatinca? No podľa nových poslancov asi áno, pretože by pán Malatinec musel vybudovať cestu k svojej betonárke na vlastné náklady?

Mesto v minulosti intenzívne hľadalo podnikateľské subjekty do tohto priemyselného parku a to aj v spolupráci ministerstva hospodárstva, SARIO a developerskými spoločnosťami a napriek tomu sa to nepodarilo. Preto zastávam názor, že budovanie tejto novej cesty sú zbytočne vyhodené peniaze z rozpočtu mesta a preto považujem za správne rozhodnutie všetkých poslancov od roku 2006, že s touto investíciou čakali až do závazného potvrdenia investorov.

Rovnako nesúhlasím s M.Cibulkom v tom, že v Detve sa nič pre zamestnanosť neurobilo. Uvediem príklad. V roku 2004 mesto Detva pripravovalo zároveň priemyselný park v areáli PPS Detva.

V roku 2005 mesto v spolupráci s PPS Group a.s. vypracovalo projekt a podalo žiadosť na získanie finančných prostriedkov z eurofondov vo výške 6 671 971eur (201 miliónov Sk).

V roku 2006 sa začal tento priemyselný park budovať a 14.12. 2007 bol tento park slávnostne otvorený. Mesto Detva pripravilo v tomto priemyselnom parku plochu o rozlohe 29 tisíc m2. Z rozpočtu mesta sa dalo na tento priemyselný park 1 114 662 eur ( 37milíonov sk) a investori prispeli čiastkou na technológie v objeme asi 2 108 875eur (70milíonov Sk).

V tomto priemyselnom parku bolo k 30. 3 2015 vytvotrených 449 pracovných miest. To je asi podľa M. Cibulku nič.

Text: Ján Šiandor