Jubilujúca škola v Detve pozýva verejnosť na slávnosť v Kultúrnom centre A. Sládkoviča vo štvrtok 18. februára 2016.

Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača v Detve získala Cenu mesta za dlhoročné dosahovanie vynikajúcich výsledkov v oblasti výchovy a vzdelávania.

V Dome kultúry Andreja Sládkoviča pripravila jubilujúca škola slávnostný program pre verejnosť so začiatkom o 17.00 hod. V jeho úvode primátor Ján Šufliarský odovzdá Cenu mesta zástupcom školy. Riaditeľ školy Vladimír Marko pri tejto príležitosti v mene kolegov pozýva verejnosť na program, ktorý pripravili učitelia so žiakmi. Ako prezradil riaditeľ, na slávnostnú príležitosť do Detvy zavítajú členovia rodiny Vagačovcov, prídu tiež bývalí riaditelia, žiaci a učitelia, ktorí pôsobili na škole ešte v dávnych začiatkoch jej histórie.

Ocenenie prichádza pri príležitosti 60. výročia školy, ktoré pripadá na aktuálny školský rok 2015/2016. Súčasťou dňa otvorených dverí budú v čase od 9.30 -11.30 hod. tvorivé dielne pre deti materskej školy, ukážkové hodiny vyučovania CLIL pre rodičov a verejnosť v priestoroch školy. Základná škola je druhou najstaršou školou v Detve. Prehliadka renovovanej školy sa začne o 16.00 hod.

 

Text: Zuzana Juhaniaková