Základná škola s materskou školou A. Vagača na Štúrovej ulici v Detve za obdobie od augusta 2015 do novembra 2015 prešla rozsiahlou rekonštrukciou spolufinancovanou Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom SR a mestom Detva.

K tejto rekonštrukcii došlo ešte vďaka zásluhe a práci minulého mestského zastupiteľstva a primátora mesta, pretože žiadosť na zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy II. zš bola zaslaná ako žiadosť o nenávratný finančný príspevok v sume 570 000 eur už dňa 13. 10. 2014. Žiadosť bola zaslaná na ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, čomu predchádzalo kus práce mesta Detva v predchádzajúcom volebnom období. Tento nenávratný finančný príspevok bol mestu Detva schválený 18. 12. 2014.

Cieľom rekonštrukcie bolo predovšetkým zníženie energetickej náročnosti budovy, odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu, zvýšenie architektonickej hodnoty objektu, zlepšenie hygienických podmienok v priestoroch, zabezpečenie nového IKT vybavenia, vybavenia učební, vybavenia kuchyne a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.

zs2

Na základe verejného obstarávania stavebné práce realizovala firma DAG Slovakia a.s. Prešov. V rámci stavebných prác bola na budove školy vymienená strešná konštrukcia, vrátane zateplenia podstrešného priestoru strechy, bleskozvody a dažďove zvody. Vymenené boli ešte niektoré okná a celý objekt bol zateplený. Vyregulovanie vykurovania, repasia radiátorov a výmena malej časti pôvodných už nevyhovujúcich radiátorov, rekonštrukcia časti elektrických rozvodov a výmena časti svietidiel v zmysle projektovej dokumentácie výrazne zlepší tepelno-technické parametre budovy.

Vonkajšia farebná omietka dala školskej budove nový vzhľad. Vybavenie kuchyne (1 umývačka riadu s vybavením, 1 ohrevný pult s vybavením, pracovné a umývacie stoly, 2 regály, 1 výlevka,1 plynová varná stolička, 4 chladničky, 1 mraznička a 2 digestory)  a čiastočné vybavenie tried (20 počítačov, 2 projektory, 10 stolov pod počítače, 8 stoličiek, 10 tabúľ s pojazdom) na základe verejných obstarávaní zabezpečovali IS SEC s.r.o. Banská Bystrica a MY DVA Slovakia, s.r.o. Bratislava. Nové moderné vybavenie a úprava kuchyne  prispeje k zlepšeniu hygienických a pracovných podmienok jej zamestnancov.

2 1

Rekonštrukcia školy bola v súlade s podmienkami výzvy navrhnutá tak, aby riešila v prvom rade energetickú úsporu budovy a vybavenie školy pre zvýšenie kvality vzdelávania a vzdelávacieho prostredia.

Spoločným úsilím všetkých zúčastnených strán sa podarilo projekt realizovať v krátkom čase. Zamestnanci a žiaci školy sa počas prvých troch mesiacov školského roka museli vysporiadať s určitými obmedzeniami a problémami. Odmenou za trpezlivosť je pre nich vynovená a zmodernizovaná škola.

1 2zs

Text: Anna Golianová
Foto: Anna Cíbiková