Folklórne slávnosti pod Poľanou, ktoré rozospievajú Detvu od 8. do 10. júla 2016, začínajú uvádzať od tohtoročného 51. ročníka nový cyklus programov s názvom Hudobné dedičstvo. 

Ten sa na doskách amfiteátra prvýkrát predstaví v sobotu 9. júla o 21.00 h.

Prvý program tohto cyklu je venovaný dvom klenotom európskeho kultúrneho dedičstva a to slovenskej fujare a hrdelným spevom zo Sardínie.

Na amfiteátri pod majestátnym vulkánom Poľanou vystúpi mužské spevácke kvarteto z malebného ostrovného mestečka Bitti v talianskej Sardínii. Mužské kvarteto v zložení Marco Serra, Bachisio Pira, Omar Bandinu a Arcangelo Pittudu priblížia ojedinelé hudobné dedičstvo Sardínie vôbec prvýkrát na Slovensku.

Tenores di Bitti s čestným pomenovaním na počesť Mialinu Pira sú známi vo viacerých európskych krajinách. Vystupovali dokonca i v Bazilike Narodenia v Betleheme, v Arabských emirátoch, Japonsku i na americkom kontinente. Obsah ich piesní poslucháčovi rozpráva príbehy pastierov v úzkom kontakte s prírodou. V náboženských piesňach spievajú o príbehoch svätcov alebo tematicky na hlavné sviatky kresťanstva.

Mužské kvarteto melódie interpretuje zvláštnymi hrdelnými zvukmi, ktoré niekedy pripomínajú bľačanie oviec, bučanie dobytka inokedy zas šum vetra.

Ako uvádzajú autori programu Karol Kočík a Jozef Kulišiak, „prepojenosť fujary s inými kultúrnymi tradíciami európskych národov pritom vôbec nie je náhodná. O vzájomnosti, priestorovej spojitosti a nadčasovosti hudby je aj tento krátky program venovaný nášmu ľudovému hudobnému nástroju a jeho hudobnej tradícii spolu s hrdelnými spevmi, ktoré po dlhé tisícročia udržujú naši priatelia na Sardínii.“

Historického 25. novembra 2005, keď generálny riaditeľ OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) odovzdal zástupcom Slovenskej republiky pri UNESCO potvrdenie o zápise fujary a jej tradičnej hudby do zoznamu majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva, bol do zoznamu UNESCO zapísaný aj polyfónny spev zo Sardínie.

V scénickom programe Fujara a hrdelné spevy zo Sardínie účinkujú ďalej Karol Kočík, Pavol Bielčík, Tomáš Fekiač, Roman Malatinec. Asistentmi autorov sú Jana Kočíková a Sean Serra.

Foto: ženský kroj z mestečka Bitti.

Spevácke kvarteto Tenores di Bitti vstúpia aj v sakrálnom kontexte Farského kostola na hlavnom detvianskom námestí v sobotné popoludnie o 14.00 h.

Tohtoročné 51. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve ponúknu počas troch dní desať veľkých scénických programov na hlavnej scéne prírodného amfiteátra. Do ponuky programu tiež patrí ďalších osemnásť sprievodných podujatí a osem výstav, ktoré budú prebiehať súčasne na rôznych miestach, na jarmočnej scéne, humne v areáli amfiteátra, pred Domom kultúry A. Sládkoviča a na iných miestach v Detve podľa zverejneného programu.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: archív Tenores di Bitti Mialinu Pirra a www.visitbitti.it