OZ DFS Ratolesť Vás pozýva na 2.ročník detského festivalu v ľudovom speve a tanci, ktorý sa uskutoční 11.júna 2016 o 18:00 hod. na amfiteátri v Detve – Hrajte nám husličky…
Účinkujú: DFS Ratolesť z Detvy, DFS Klnka z Bratislavy, DFS Jabúčko z Jabloňového, DFS Slniečko pri ZUŠ v Detve, DFS Hviezdička z Hriňovej a hudobno-tanečný krúžok Vrtielko z Detvy.

Udalosť na Facebooku: 

https://www.facebook.com/events/1799863163567377/