Na návštevu Detvy zavítajú 7. februára 2016 pedagógovia z nórskeho Trondheimu, zo strednej školy Charlottenlund videregående. Privíta ich Spojená škola v Detve.

Spojená škola – Obchodná akadémia v Detve už takmer rok organizuje projekt „Moderné technológie a moderné vzdelávanie“ v rámci Štipendijného programu EHP Slovensko – Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní. Projektovým partnerom je nórska stredná škola Charlottenlund videregående skole z Trondheimu, ktorú v druhej polovici novembra navštívilo ďalších sedem žiakov druhého a tretieho ročníka Obchodnej akadémie.

Hlavným zámerom a témou projektu sú spoločné aktivity využívajúce informačné a komunikačné technológie. Projekt podporuje zážitkové učenie a komunikáciu s rovesníkmi. Dôležitým zámerom je tiež vytvoriť spoločné výstupy a učebné materiály využiteľné vo vyučovacom procese v oboch školách. Projekt umožní zapojeným žiakom rozvinúť svoje jazykové kompetencie, spoznať dve odlišné kultúry a mentality, ako aj podporiť vzájomné porozumenie medzi mladými ľuďmi a rozvíjať ich solidaritu a toleranciu.

Momentálne realizujú tretiu fázu projektu, ktorej hlavnou témou bolo spolužitie prírody a tradícií. Žiaci spoločne spracovali podklady z oblasti cestovného ruchu, ktoré následne slúžili pre prípravu výstupov projektu.

Vyvrcholením týchto aktivít bola spoločná mobilita v nórskej škole v Trondheime. Sedem žiakov a dvaja učitelia absolvovali zaujímavý týždeň s programom, ktorý im pripravili nórski hostitelia. Zažili nielen predvianočnú atmosféru, ale tiež krátke nórske zimné dni, kedy slniečko vychádzalo pred desiatou a zachádzalo už krátko po tretej. A zabudnúť nemožno ani na mínus desať stupňov v nórskom vnútrozemí.

Rovnako ako počas prvej mobility v apríli, aj teraz ich čakal program plný zážitkov a tvorivej práce. V prvý deň absolvovali prehliadku mesta, ktorú im nórski spolužiaci spestrili kvízovými úlohami. Mohli sa oboznámiť s peknými zákutiami mesta ležiaceho uprostred prírody priamo v jednom z mnohých nórskych fjordov. Atmosféru mesta dotváral už aj prvý sneh a začínajúca vianočná výzdoba.

Druhý deň sa účastníci vydali na cestu do vnútrozemia do mestečka Røros známeho medenými baňami. Po zničení švédskymi vojskami v roku 1679 bolo mesto znovu postavené. Z tohto obdobia má mesto 80 drevených domov, z ktorých väčšina stojí okolo jedného nádvoria. Mnohé zo zachovaných domov si ponechali tmavé priečelia zo smolných klád, ktoré im dodávajú stredoveký vzhľad. Aj vďaka tomu je Røros od roku 1980 zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Popri prehliadke mesta navštívili tiež banské múzeum s funkčnými modelmi baní a hút na vodný a konský pohon.

Ďalšie dni patrili predovšetkým tvorivej činnosti. Počas spoločných workshopov pripravili slovenskí a nórski žiaci výstupy v podobe informačných materiálov o svojich krajinách ako aj trojjazyčného slovensko-nórsko-anglického slovníka pojmov pre turistov. Popri práci absolvovali ešte zábavné popoludnie na motokárach či prehliadku pevnosti nad mestom s krásnym výhľadom na okolie.

Po záverečnom vyhodnotení a odovzdaní certifikátov a Europassov mobilita ostal čas ešte na záverečné nákupy a potom už len balenie na skorý nedeľný odchod. Rovnako ako cesta do Nórska, aj spiatočná sa konala po osi Trondheim – Amsterdam – Viedeň – Detva, tentokrát už s menšími turbulenciami ako aj s včasným dodaním batožiny.

1

Text a foto: Valéria Čiamporová