Korytárky sa stali opäť stredobodom pozornosti, keď sa ich kultúrny dom rozozvučal nádhernou, tradičnou, slovenskou hudbou. Na tomto podujatí sa stretlo 60 heligónkárov z celého Slovenska.

V sobotu 19. septembra odštartoval už v poradí 22. ročník celoslovenskej prehliadky heligónkárov, ktorá sa uskutočnila už tradične v Korytárkach.

Tento ročník bol na rozdiel od predošlých ročníkov venovaný pamiatke Matúša Mittera, ktorý pochádza práve z tejto obce a je nestorom Korytárskych heligónkárov.

Podujatie sa malo pôvodne uskutočniť na amfiteátri „Pod Vŕbou“, no kvôli nepriaznivým daždivým podmienkam bolo presunuté do neďalekého kultúrneho domu, ktorý býva využívaný na rôzne kultúrne podujatie, ako aj stretnutia.

Otvorenie na cintoríne

Otvorenie tohto, v poradí už 22. ročníka, bolo v sobotu na miestnom cintoríne, a to priamo pri hrobe už spomínaného zakladateľa heligónkárskych prehliadok, rodáka Matúša Mittera.

Samotný program sa začal o 14.30 hod., kedy sa predstavili heligonkári z celého Slovenska s programom „Z každého kúta“. Po nich nasledoval program „V Zacharovej maľovanej krčmičke“, ktorý bol venovaný práve pamiatke rodáka z obce Korytárky.

Program odvysielali aj v rozhlase

Podujatia sa zúčastnilo a predviedlo svoje skúsenosti a talent spolu šesťdesiat heligónkárov, no aj sprievodný program bol veľmi zaujímavý. Návštevníci mali možnosť vidieť aj Folklórnu skupinu Slatina zo Zvolenskej Slatiny, Ženskú spevácku skupinu z Korytárok, DFS Mravček z Hriňovej a mnohé ďalšie.

Aj rozhlasový poslucháči, ktorí sa nemohli podujatia zúčastniť si prišli na svoje, pretože hlavný program bol v plnej podobe odvysielaný aj v rozhlase.

Po hlavnom programe nasledovala o deviatej hodine večer ľudová zábava, ktorá trvala až do skorého rána. Je veľmi obdivuhodné, že organizátori tohto podujatia sa napriek uponáhľanej dobe snažia zachovávať tradície a takouto formou ich prezentovať aj verejnosti.

kor

Text a foto: Lucia Valovčanová