V školskom roku 2017/2018 sme na Základnej škole Ul. Obrancov mieru 884 v Detve  rozbehli projekt Hádzanárske Mini Žabky.

Projekt je zameraný na pohybový rozvoj detí od 4 – 7 rokov . Deti sa formou hry a zábavy naučia pracovať s malou hádzanárskou miniloptou špeciálne určenou pre minihádzanú. Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, deti majú k minihádzanej veľmi blízko. Už v predškolskom veku deti hrávajú jednoduchú hru – vybíjanú, a práve tá nesie hneď niekoľko základných prvkov hádzanej – hod, skok či beh. Navyše minihádzaná sa „zmestí“ aj do telocviční, ktoré nemajú parametre veľkého ihriska. Je určená pre deti od 5 do 10 rokov, ktoré si hrou výrazne zlepšujú motorické schopnosti aj pohybovú koordináciu. Tím tvorí 4 – 5 detí a brankár, v závislosti od trénovanosti detí. Každý hráč dostáva približne rovnaký časový priestor. Pravidlá sú veľmi jednoduché, takže umožňujú učiteľovi alebo trénerovi (nie rozhodcovi) robiť férové a jednoduché rozhodnutia, ktorým deti budú rozumieť.

Minihádzaná podporuje psychický rozvoj i pohybovú výkonnosť detí, pomáha predchádzať civilizačným chorobám (obezite, hypokinéze), vytvára zdravé sociálne vzťahy a je dobrou prevenciou proti drogám. Deti sa učia úspechom aj neúspechom, spoznávajú význam spojenia fair play. Talentovanejšia mládež môže posilniť hádzanárske kluby a ďalej sa rozvíjať, menej talentovaným umožňuje minihádzaná naďalej športovať a súťažiť v rámci škôl.

Teší nás, že sa nám darí vzbudzovať záujem detí a získavať nových adeptov. K hádzanej sa opäť dostávajú noví nadšenci. Vzniká tak podhubie, z ktorého rastú nové aktivity. Aj takto môžeme objaviť nové talenty pre reprezentačné výbery. Nehovoriac o tom, že pritiahneme čo najviac detí k športu, takže sa venujú zmysluplnej činnosti.

V budúcnosti plánujeme zúčastniť sa minihádzanárskych turnajov kde deti získajú ďalšie cenné skúsenosti.

Aj touto cestou by sme chceli osloviť rodičov a deti aby sa pridali k nám a využili svoj čas aktívne a zmysluplne.

Veľké poďakovanie patrí pánovi Štefanovi Závodnému, ktorý svojou zanietenosťou a láskou k hádzanej podporuje tento šport a v spolupráci s mestom sa snaží opäť oživiť hádzanú v Detve. Ďalej patrí poďakovanie aj pánovi riaditeľovi Jánovi Gabľasovi, ktorý vytvára na Základnej škole Ul. Obrancov mieru 884 dobré podmienky pre túto aktivitu a samozrejme vďaka patrí  rodičom a deťom , ktoré si minihádzanú obľúbili a zažili pri nej plno zábavy.

Text a foto : Zuzana Kučerová