Za vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a reprezentáciu mesta Detva na celoslovenských i medzinárodných kultúrnych podujatiach udelil primátor mesta Ján Šufliarský cenu primátora Základnej umeleckej škole Svetozára Stračinu v Detve.

Cenu prevzala riaditeľka Andrea Ľalíková počas galaprogramu, ktorý škola usporiadala 13. mája 2016 pri príležitosti polstoročnice svojho založenia a 15. výročia založenia detského folklórneho súboru. Riaditeľka pri tejto príležitosti oznámila nové meno Detského folklórneho súboru, ktorý sa do histórie mesta zapísal počas pätnástich rokov pôsobenia ako DFS Slniečko a novú etapu pôsobenia začína s novým menom Detvanček.

Primátor vyzdvihol v ďakovnom príhovore evidentné kvalitné výsledky, ktoré vidieť na absolventoch umeleckej školy. Šufliarský vyjadril poďakovanie všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom školy, súčasným ale i tým, ktorí na galaprogram prišli ako čestní hostia.

Riaditeľka Andrea Ľalíková okrem domácich osobností na slávnosti privítala speváčku a pedagogičku Angelu Vargicovú, konateľku Spoločnosti sveta Stračinu. Tiež rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici profesora hudobného skladateľa Vojtecha Didiho.

Do kroniky sa prišli podpísať aj predstavitelia partnerských škôl a to Mária Malinová, riaditeľka partnerskej Základnej umeleckej školy Dobroslava Lidmily v Ostrave – Svinov, riaditeľ Zsolt Balázs, ktorý vedie Základnú umeleckú školu Zoltána Kodálya v Tureckom sv. Mikuláši v Maďarsku a riaditeľa Ryszarda Kuszeka z poľskej partnerskej Základnej umeleckej školy Mieczyslawa Karlowicza v Mielci.

„Päťdesiat rokov pre základnú umeleckú školu ako je naša, je len malým zlomkom toho, čo vytvorili žiaci, učitelia a nepedagogickí zamestnanci na pôde školy,“ uviedla Andrea Ľalíková a povedala, že škola vychovala množstvo mladých talentov, ktorí sa venujú umeniu profesionálne, ale aj takých, pre ktorých je umenie záľubou a neodmysliteľnou súčasťou ďalšieho života.

„Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí svojou obetavou prácou, láskou k deťom a umeniu prispeli k tomu, aby naša škola dosahovala také úspechy, aké dosahuje dnes,“ dodala riaditeľka.

Andrea Ľalíková poďakovala všetkým, ktorí prijali pozvanie a prišli účinkovať v  galaprograme ako bývalý žiaci, učitelia, či zahraničný partneri.

V galaprograme spolu ponúkli dvadsaťpäť čísel, otvorili ho vystúpením Labutie jazero v podaní najmenších žiakov z tanečného odboru. Niektoré čísla sprevádzal komorný orchester ZUŠ S. Stračinu pod dirigentským vedením Vojtecha Farkaša.

Ako sa galaprogram chýlil ku koncu, vystúpili Detský folklórny súbor Detvanček, Detská ľudová hudba Detvanček pod vedením Veroniky Horváthovej a Jána Šufliarského a potom vystúpenie Ľudovej hudby Dominika Václava.

Slávnostné vyvrcholenie bolo spoločným vystúpením ľudových hudieb pod vedením Romana Berkyho.

Pomyselnú prechádzku v histórii ZUŠ Svetozára Stračinu môžu návštevníci urobiť aj prostredníctvom výstavy žiakov a bývalých absolventov výtvarného odboru v Dome kultúry A. Sládkoviča, ktorá je sprístupnená do 31. mája 2016.

Detvianska ZUŠ nesie čestné meno Svetozára Stračinu od 1. januára 2000. Známy slovenský skladateľ v tom čase už nežil.

Pre Detvu umelec skomponoval zvučku Folklórny slávností pod Poľanou v Detve, ktorou festival každoročne začínajú.

V aktuálnom akademickom roku školu navštevuje takmer 400 žiakov, venuje sa im 25 pedagogických a štyria nepedagogickí zamestnanci.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Zuzana Juhaniaková, Eva Chlebová, Anna Budáčová