Folklórna skupina Kmotry a kmotrovia z Detvy má za sebou veľmi aktívnu festivalovú sezónu.

Keďže je kolektív známy najmä tým, že prezentuje piesne a prvky ľudovej kultúry z Podpoľania za doprovodu heligónok, bol súčasťou niekoľkých prehliadok heligonkárov. Pred divákov sa niektorí členovia skupiny postavili už počas fašiangového obdobia v Čiernom Balogu. Taktiež boli súčasťou prehliadky v obci Dolná Lehota, v Detve, na Budinej a Ponikách.

Folklórna skupina Kmotry a kmotrovia z Detvy svoju prácu nereprezentuje len na prehliadkach, ale aj na známych slovenských folklórnych festivaloch. Tento rok bola súčasťou „Horehronských dní spevu a tanca“ v Heľpe a „Kolieska“ v Kokave nad Rimavicou. 

Kmotrovský kolektív obohatil kultúrny program svojim účinkovaním v rámci dní obce Baďán, dni mesta Detva a tiež aj počas baraních hodov v Jasení. 

Okrem toho skupina úspešne reprezentovala svojim spevom a tancom podpoliansku oblasť na folklórnom festivale v českom Petrove.

Kmotry a kmotrovia z Detvy po veľmi aktívnom roku zavŕšili svoju činnosť na vianočnom koncerte cyklu „Hrajteže mi hrajte“ v evanjelickom kostole, kde spievali typické detvianske koledy. 

Na aktívne fungovanie folklórnej skupiny Kmotry a kmotrovia z Detvy bola potrebná finančná pomoc v podobe dotácie mesta Detva a získaných grantov. Peňažné príspevky využila najmä na činnosť, na zakúpenie novej heligónky a doplnenie krojových súčastí. 

Činnosť folklórnej skupiny spolufinancuje mesto Detva

Finančnú dotáciu folklórnej skupine poskytol Banskobystrický samosprávny kraj

Folklórnu skupinu podporil Fond na podporu umenia