Mestu Detva záleží na zachovaní kultúrneho dedičstva, ktoré v podobe folklóru a tradícií zachovali po sebe predchádzajúce generácie. Aj preto mesto Detva podporuje folklór v našom meste.

Do redakcie nám dnes došiel milý email, či by sme mohli zverejniť poďakovanie na našej internetovej stránke:

„FS Podpoľanec ďakuje Mestu Detva za poskytnutú dotáciu 1 000 euro. Tieto peniaze boli použité na nákup dvoch detvianskych ručne šitých dlhých kožuchov.“

Ďakujeme

podpolanec logo

FS Podpoľanec z Detvy