Prinášame vám fotoreportáž z váľania májov v Detve. Atmosféru z podujatia vám svojimi fotografiami priblíži Jaroslav Švábenský:

Foto: Jaroslav Švábenský