Folklórny súbor Podpoľanec z Detvy oslavuje v tomto roku 40. výročie svojho založenia. Oslavy výročia sa uskutočnili v piatok 20. novembra o 19:30 h. a v sobotu 21. novembra o 18:00 h. v športovej hale v Detve. Termín podujatia organizátori oznámili verejnosti dostatočne v predstihu, čo prispelo k hojnej účasti divákov z Detvy aj širšieho okolia. 

2

Foto: Riaditeľ súboru Jaroslav Černák poďakoval všetkým priateľom súboru, predstaviteľom inštitúcií a sponzorom za ich podporu.

Slávnostný program s názvom „Bohatstvo chudoby“ sa tvorcovia programu aj interpreti snažili naplniť vrchovato a podať veľmi srdečne a spontánne, čo je pre Podpoľanec typické a dobre sa mu darí. Poetické slovo z pera Jozefa Šulaja program priam povýšilo. Vyzdvihlo bohatstvo tradícií Podpoľania a život v tomto vrchárskom kraji.

V podaní špičkových slovenských recitátorov Idy Rapaičovej, Jozefa Šimonoviča a nezabudnuteľného Karola L. Zachara pôsobilo emotívne, nútiac sa zastaviť, započúvať a stíšiť riavu temperamentnej hudby, spevu a tanca mladých Podpoľancov.

3

Foto: Roman Malatinec, umelecký vedúci súboru sa s vďakou obrátil na všetkých bývalých vedúcich a prvé generácie účinkujúcich.

Súbor v programe uviedol najnovšiu choreografickú tvorbu od Romana Malatinca a hosťujúceho mladého talentovaného choreografa Jána Michálika, ale aj staršie choreografie od Jozefa Kulišiaka a Pavla Gaža. Dievčenská spevácka skupina pod vedením Zuzany Cerovskej a sólisti speváci zaujali piesňami spievanými pri rôznych príležitostiach. Vynikajúce ľudové hudby pod vedením primášov Dominika Václava, Eduarda Melicherčíka a Miroslava Uhriča ukázali povestné majstrovstvo podpolianskych muzikantov a dali poriadne zabrať spevákom aj tanečníkom.

4

Foto: Predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku – Ruženka Egyedová Baráneková bola jednou z mnohých gratulantov, medzi ktorými boli folklórne súbory predstavitelia samospráv, kultúrnych inštitúcií.

Individualita a všestrannosť prejavu, príznačná pre podpoliansky región, je charakteristická aj pre mnohých sólistov Podpoľanca – spevákov, inštrumentalistov a tanečníkov – rozkazovačov. Jednotlivé zložky súboru pôsobili veľmi vyrovnane. Peknou bodkou za programom bol spoločný tanec bývalých členov – seniorov a slová uznania od zakladateľov súboru K. Gallu, R. Egyedovej – Baránekovej a J. Kulišiaka. Program režijne pripravil Roman Malatinec, s kolektívom spolutvorcov.

Celé podujatie malo veľmi dobrú divácku odozvu. Program k 40. výročiu súboru Podpoľanec sa uskutočnil pod záštitou predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho. Sobotňajšia slávnosť po vystúpení pokračovala príhovormi hostí a spoločnou recepciou pre bývalých a súčasných členov, reklamných partnerov, folkloristov a všetkých tých, ktorí spoločne u s folklórnym súborom oslávili jeho výročie. Poďakovanie a uznanie za celkové zabezpečenie podujatia patrí celému kolektívu, jeho vedeniu na čele s riaditeľom združenia Podpoľanec Jaroslavom Černákom.

Nech sa Podpoľancu aj naďalej dobre darí.

1

Text: Anna Ostrihoňová

Foto: Zuzana Juhaniaková