V sobotu 14. februára 2015 bude v Detve veselo! V meste sa ukáže sprievod v maskách s vinšovaním, zavonia tradičná zabíjačka a vrcholiť to bude fašiangovou zábavou na ktorej pochovajú basu.

Verejnosť je pozvaná na Fašiangy v Detve. Miestom konania je Chudobienec, Partizánska ulica, Kukučínova ulica, Námestie SNP a Kultúrny dom. O program sa im postarajú občianske združenie DFS Ratolesť v spolupráci s Kultúrnym centrom Andreja Sládkoviča.

7:00

Tradičná detvianska zabíjačka

14:30

Fašiangy turice

Bursovníci a maskový sprievod ulicami starej časti mesta

18:00

Tuto nám nedali, tuto nám dajú – kultúrny program

19:00

Ľudová zábava s ĽH Tomáša Boráka, Pochovávanie basy

dfs11 dfs3 dfs5 ratolest dfs21