Tak ako každý rok, aj toto leto mladí z Farnosti sv. Františka z Assisi pripravili turnusy prímestského tábora pre deti.

Ten prvý bol od 20. do 24. júla 2015 a deti si mohli vyplniť čas hrami na farskom dvore. Celý týždeň sa niesol v biblickej tematike. Predpoludním bol pre nich už tradične pripravený program, ktorý sa niesol v téme dňa a popoludní sa hral futbal, vybíjaná alebo tancovali eRko tance. Tento rok vo veľkej miere viedla vybíjaná, ale aj hry s vodnými balónmi. Druhý turnus pripravili pre deti v dátumoch od 10. do 14. augusta.

V pondelok začali stvorením sveta. Keď deti spoznali Adama a Evu, zistili, čo všetko stvoril Pán Boh. V utorok bol deň potopy a Noemovej archy. Aj keď počasie vonku sa na potopu nepodobalo a slniečko pripekalo, deti sa snažili pomôcť Noemovi. Pri každej disciplíne zbierali zvieratká do archy. V deň olympiády, v stredu, sa oddiely premenili na staroveké mestá ako Rím alebo Jericho a skúšali svoje schopnosti ako statici, geodeti…Za každú disciplínu si odniesli tehlu, ktorou prispeli na stavbu veže. Bohužiaľ, kvôli nevysporiadanému stavebnému povoleniu im stavbu zrušili. Už tradičná „stopovačka“ bola v téme egyptských rán.

Disciplíny sa z areálu fary preniesli do terénu. Trasa začínala na fare a končila na amfiteátri. Za každú splnenú disciplínu dostalo jedno dieťa z oddielu znak na čelo. Piatkový program, ktorý sa mal niesť v znamení desatora sa žiaľ, kvôli búrkovým výstrahám, musel zrušiť.

Aj napriek ťažkostiam ako sú prekážky počasia, či nedostatok animátorov, organizátori spokojne skonštatovali, že to zvládli výborne, deťom sa páčilo.

tabor

Text a foto: Petra Krňanová