50. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU V DETVE 10. -12. júl

PROGRAMY NA HLAVNEJ SCÉNE – AMFITEÁTER

Piatok, 10. júla 2015

o 20.00 – 21.30 h.

SVADBA NA DETVE

Uvítací program domácich folklórnych kolektívov

o 21.45 – 23.15 h.

„ŠTEFAN NOSÁĽ – 85 – MÔJ ŽIVOT LÚČNICA“

Zdravica Podpoľaniu k 50. výročiu Folklórnych slávností na Detve

 

Sobota, 11. júla 2015

o 16.00 – 16.50 h.

POZA ŠKOLU

Program detských folklórnych kolektívov

o 17.00 – 17.30 h.

RODUVERNÍ PODPOĽANCI

Program jubilujúceho súboru Podpoľanec z Detvy

Triptych audiovizuálnych scénických kompozícií:

o 17.30 – 18.30 h.

POKLONA KULTÚRNEMU DEDIČSTVU

jeho objavovateľom, šíriteľom na dedinách cez scénické programy

o 20.00 – 21.15 h.

POKLONA LEGENDÁM ĽUDOVEJ HUDBY

ktoré preniesli z minulosti a sami rozvíjali hudobné nárečia Slovenska

o 21.30 – 23.00 h.

POKLONA SLÁVNOSTIAM POD POĽANOU

ich zakladateľom a tvorcom, ktorí našli nové formy šírenia kultúrneho dedičstva Podpoľania a podnietili rovnaké úsilia aj v iných regiónoch stredného Slovenska

 

Nedeľa, 12. júla 2015

o 13.30 – 15.00 h.

KEĎ SA SLOVÁK NA DOLNÚ ZEM POBERAL

42. Krajanská nedeľa

Program súborov, skupín a sólistov Slovákov žijúcich v zahraničí ( presídlenci na Dolnú zem)

Garant: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

o 15.10 – 16.40 h.

SLÁVNOSTIAM NA VĎAKU

Záverečný program 50. ročníka FSP v Detve

 

PROGRAMY V DOME KULTÚRY a KOSTOLE

Štvrtok 9. júla 2015 o 18.30 h, DK A. Sládkoviča

KUBO

Inscenácia divadelnej hry Jozefa Hollého

v podaní divadelného súboru DETVAN pri príležitosti 60. výročia vzniku

Sobota, 11. 7. 2015 o 10.30 – 11.30 h., DK A. Sládkoviča

Audiovizuálna scénická mozaika

TVORIVÉ INICIATÍVY A VKLADY

Prof. Jána Kulicha

do vytvárania základne a dramaturgie FSP, venovaná jeho nedožitým 85. narodeninám

Sobota, 11. júla o 13.30 -14.35 h., Kostol sv. Františka z Assisi

DAJ BOH ŠŤASTIA TEJTO ZEMI

Hudobne literárna kompozícia vytvorená z pastoriel zo zbierky Gašpara Drozda,

k 200. výročiu jeho narodenia

Sobota, 11. júla o 15.00 h., DK A. Sládkoviča

VEREJNÁ NAHRÁVKA RÁDIA REGINA

Čriepky z obidvoch strán detvianskej scény

Hrajú,  spievajú  a  spomínajú  dlhoroční účastníci  a organizátori

 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA 

 AREÁL AMFITEÁTRA – JARMOČNÁ SCÉNA  A INÉ

Piatok, 10. júla o 15.30 – 18.00 h., pred DK A. Sládkoviča

HORE DETVOU…

Hudobná pozvánka, vyhrávanie heligónkárov

Piatok, 10. júla o 17.00 – 18.00 h., Areál amfiteátra

KRAJANSKÝ DVOR

Otvorenie 2. ročníka Krajanského dvora a kuchyne Slovákov z Dolnej zeme

Piatok, 10. júla o 18.00 – 19.00 h., Amfiteáter –  Jarmočná scéna

PRI HELIGÓNKE

Program heligónkárov

Piatok – nedeľa, 10. – 12. júla, Areál amfiteátra

JARMOK TRADIČNÝCH ĽUDOVÝCH REMESIEL

Živá galéria majstrovstva ľudových remeselníkov

Piatok – nedeľa, 10. – 12. júla, Areál amfiteátra

POZVANIE POD POĽANU

Prezentácia možností cestovného ruchu regiónu a uvedenie publikácie  „Podpoľanie – rázovitý región so živými tradíciami“

Piatok – nedeľa, 10. – 12. júla, Areál amfiteátra

PREDSTAVUJEME ZNAČKU REGIONÁLNY PRODUKT PODPOĽANIE

Prezentácia certifikovaných produktov regiónu Podpoľanie a regiónov Hont, Malohont, Ponitrie

Piatok – nedeľa, 10.  – 12. júla, Areál amfiteátra

DVOR U DETVANOV

Z tradícií domácich hostiteľov

Sobota,  11 júla, o 9.30 – 10.30 h.  Areál amfiteátra

KRAJANSKÝ DVOR

Pozvanie na dolnozemské víkendové hodovanie a poznanie

Sobota,  11. júla, o  9.30 – 10.30 h., Obradná sieň

SLÁVNOSŤ NA RADNICI

Prijatie Slovákov žijúcich v zahraničí primátorom mesta

Sobota, nedeľa 11. – 12. júla,  od 10.00 h., Areál amfiteátra – salaš

SALAŠ NA DETVE

Ukážky zo života a práce na salaši

Sobota, 11. júla o 10.30 – 11.30 h., Jarmočná scéna

ŠKOLA DOLNOZEMSKÝCH TANCOV

Výučba tancov z Dolnej zeme

Sobota, 11. júla, o 11.30 – 12.30 h., Jarmočná scéna

ŠKOLA PODPOLIANSKYCH TANCOV

Výučba tancov domáceho regiónu

Sobota, 11. júla, o 12.30 – 13.30 h., Jarmočná scéna

POĎTE SI ROZKÁZAŤ

Možnosť vyskúšať si typické podpolianske rozkazovanie pred muzikou Jaroslava Harazína

Sobota,  11 júla, o 14.30 – 15.00 h. Areál amfiteátra, Krajanský dvor

KUMŠT, REMESLÁ A CHUTE NAŠICH KRAJANOV

Sobota,  11 júla, od 16.00 – 16.30 h.  Areál amfiteátra, Krajanský dvor

AKO FRANCÚZOVI UČARILA FUJARA

Sobota, 11.  júla, o 23.00 – 03.00 h., Jarmočná scéna

POĎME TAM, KDE HRAJÚ !

Zábava pri ľudových hudbách

Nedeľa, 12. júla o 10.30 h. Kostol sv. Františka z Assisi

SV. OMŠA ZA NOSITEĽOV TRADÍCIÍ

Poďakovanie za dar kultúrneho dedičstva

Sobota,  11 júla, o 14.30 – 15.00 h. Areál amfiteátra, Krajanský dvor

KUMŠT, REMESLÁ A CHUTE NAŠICH KRAJANOV

Nedeľa, 12. júla, o 12.00 – 13.00  h., Areál amfiteátra, Jarmočná scéna

POSÚCHY NA CESTU…

Pozvanie na scénický program s tematikou presídlenia Slovákov na Dolnú zeme

 

VÝSTAVY počas FSP otvorené od 10.00 – 18.00 h.

GALÉRIA DREVOREZBY

Trvalá výstava drevených plastík  na Nám. SNP

DREVENÉ VYREZÁVANÉ KRÍŽE

Skanzen obnovených náhrobných krížov na Kalvárii pri cintoríne

Trvalá výstava, Podpolianske múzeum, Nám. SNP 1

OVCE MOJE, OVCE…

Valaská kultúra na Podpoľaní

Trvalá výstava, Podpolianske múzeum, Nám. SNP 1

DETVA V KONTEXTE VÍGĽAŠSKÉHO PANSTVA

Výstava o histórii Detvy

1. –  31. júla 2015, Minigaléria, Nám. SNP 1

FUJARISTI A MOTÍVY Z PODPOĽANIA

Výstava členov Detvianskej umeleckej kolónie

6.júla – 30.septembra 2015, Detvianske ľudové umenie

TEĽKO KRÁSY

Výstavka zo zbierky, výšivkárskych prác V. Golianovej a prezentácia publikácie k 101. výročiu jej narodenia

8.júla – 30. septembra 2015, Podpolianske múzeum, Nám. SNP 1

FUJARY

Výstava fujár zo súťaže výrobcov INSTRUMENTUM EXCELLENS 2001-2010

8.júla – 30. októbra 2015, Podpolianske múzeum, Nám. SNP 1

VALAŠKY A FOKOŠE

Výstava valašiek a fokošov v ľudovej tradícii Slovenska

zo súkromnej zbierky Ing. Jána Svetlíka (Zvolenská Slatina)

vernisáž 8. júla 2015 o 15. 00 h.

9. – 30. júla 2015, Obradná sieň, J.G.Tajovského 7

NÁVRATY

Slávnosti pod Poľanou fotoobjektívom kanadského Slováka Vladimíra Lindera

9. – 12. júla 2015, Amfiteáter, Krajanský dvor – humno

NADEJACI : 40 ROKOV V DETVE … AKO DOMA

Dokumentárna výstava

9. júla – 30. augusta 2015, Dom kultúry A. Sládkoviča

FSP ZO ZÁKULISIA

Výstava členov Foto klubu KC A. Sládkoviča

9. – 12. júla 2015, Dom kultúry A. Sládkoviča

Z TVORBY

Výstava detvianskeho rodáka akadem. sochára Jána Hlinicu a ľudovo-umeleckého výrobcu Štefana Hukľa

10. -12. júla 2015, M.R. Štefánika 7

SPOMIENKY NA MINULOSŤ

Výstavka krojových súčiastok OZ Detviansky Tulipán

50.