Od začiatku septembra 2017 prebieha rekonštrukcia vstupného schodiska s terasou v Dome smútku v Detve. Staré a rokmi porušené prístupové plochy nahradia novou terasou so schodiskom.

Ako uviedol Peter Gonda, správca cintorína, harmonogram stavebných prác prispôsobujú časom pohrebných obradov.

Dielo realizuje firma Gm – Stav s. r. o., ktorá bola víťazom verejného obstarávania. Cena za toto dielo predstavuje sumu 4686 Eur, doplnil Peter Gonda.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková