MESTO DETVA PRI PRÍLEŽITOSTI ŽIVOTNÉHO JUBILEA UDELILO VILIAMOVI JÁNOVI GRUSKOVI POCTU – ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA DETVA

Doc. Ing. Viliam Ján Gruska, * 24. 9. 1936

architekt, scénograf, dramaturg, scenárista, režisér, vysokoškolský pedagóg, etnológ

ocenený mestom Detva 

V Detve, 30. septembra 2016

Spolupráca Viliama Jána Grusku s Detvou, najmä s Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou, má široký význam s prínosmi pre folklórne hnutie aj slovenskú kultúru. V skratke aspoň niektoré počiny tohto nesmierne tvorivého a všestranne zameraného človeka.

Viliam Ján Gruska je autorom architektonického návrhu prírodného amfiteátra v Detve (1975), ktorý patrí medzi najpozoruhodnejšie scény v prírode na Slovensku. Inšpiroval sa pritom prvkami tradičnej detvianskej drevenej architektúry. Pre Detvu navrhol aj  výstavný priestor v areáli amfiteátra a dotvorenie scény pletenými prvkami.  Ako scénograf sa podieľal na celoštátnom festivale populárnej piesne Zlatá ruža, ktorý sa konal v rokoch 1967 – 1980 v Dome kultúry A. Sládkoviča a posledný ročník na amfiteátri v Detve. Je tiež autorom architektonického návrhu pamätníka na ul. Partizánskej v Detve – miesta historicky spojeného s prvou prehliadkou partizánskych vojsk konanej počas SNP.

S Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou v Detve spolupracoval v rokoch 1968 – 1987 ako tvorca programov, v  rokoch 1976 – 1987 bol predsedom Programovej rady a Prípravného výboru. V roku 1991 a 2000 bol hlavným dramaturgom festivalu. V jubilejnom ročníku 2015 vytvoril viaceré programy a bol odborným garantom použitia audiovizuálnej techniky v programoch slávností.

Veľkou mierou sa zaslúžil o rozvoj, dramaturgické smerovanie a profilovanie Folklórnych slávností pod Poľanou. Vytvoril mnohé dokumenty a koncepcie tohto podujatia, pričom sa zaoberal aj otázkami tvorby a uchovávania kultúrneho dedičstva v širšom kontexte, ktoré sú v mnohom inšpirujúce, podnecujúce a stále aktuálne.

Folklórne slávnosti pod Poľanou (FSP) v Detve pod jeho vedením prinášali pred verejnosť pozoruhodné a náročné projekty a programy, smerujúce až do podstaty starostlivosti o folklórne hnutie na Slovensku, zabezpečujúc tak i metodickú, výskumnú a dokumentačnú činnosť priamo v obciach.

Jedinečným počinom Viliama Grusku vo vzťahu k Detve zostáva inscenovanie Sládkovičovho Detvana v roku 1975 spojené s nezabudnuteľným recitátorským umením národného umelca Viliama Záborského a spoluúčinkovaním obcí Podpoľania (Detvana inscenoval aj opakovane v roku 2000).

Z mnohých programov a myšlienok, ktoré inicioval v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, vystupujú do popredia scénické fresky regiónov Orava, Liptov, Kysuce, Hont a Novohrad, Stredné Považie, Turiec a Horná Nitra, Gemer. Ďalšie cykly sa na FSP opakovali až do roku 2007. Gruska svojim neúnavným úsilím a osobnou angažovanosťou  prispel k založeniu mnohých folklórnych skupín a ku vzniku regionálnych festivalov ako Podroháčske folklórne slávnosti, Turčianske slávnosti folklóru, Kysucké folklórne slávnosti, Dni národnej kultúry v Honte a Novohrade a ďalšie. S uvádzaním regionálnych programov na FSP v Detve súvisí aj vydávanie  gramoalbumov Panoráma ľudovej hudobnej kultúry. V období 1978 – 1986 boli vydané gramoalbumy regiónov Orava, Liptov, Pohronie, Kysuce a  Terchovská dolina, Podpoľanie, v rozpracovaní ostal Hont a Novohrad.

Významná je spolupráca Viliama Grusku s nedávno zosnulým akademickým sochárom Jánom Kulichom a prezentácia jeho diela formou výstav, katalógov a programov na festivale v Detve a iných podujatiach.

Pre jubilejné 50. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve (2015) spoločne s Igorom Kovačovičom a tímom spolupracovníkov vytvoril triptych programov: Poklona kultúrnemu dedičstvu, Poklona legendám ľudovej hudby a Poklona Folklórnym slávnostiam pod Poľanou.

Text: Anna Ostrihoňová
Foto: Zuzana Juhaniaková