Národná tranzfúzna služba a Červený kríž Zvolen, pozývajú dobrovoľných darcov krvi na odber, ktorý sa bude konať dňa 5. augusta 2016  v piatok  od 8.00 do 10.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v chudobienci v starej časti mesta Detva na Partizánskej ulici.

Zdroj : Červený kríž Zvolen