V septembri 2019 mesto Detva nechalo opraviť ďalšie cestné úseky miestnych komunikácií penetračným makadamom.

Jedným z opravených úsekov je cesta na Korytársky vrch, dávna cesta spájajúca Detvu a Korytárky. Cesta patrí medzi cykloturistické trasy ale pre nevyhovujúci povrch nemohla byť využívaná.

Na úseku miestnej komunikácie, ktorý začína v Detve – Bukovine a vedie po hranicu katastra Detvy, upravili cestný podklad vyrovnaním, spevnili ho penetračným makadamom a vybavili odvodňovacími odrážkami. Pokračovanie cesty na území Korytárok spevnila susedná obec.

Druhým úsekom, ktorý v septembri opravili penetračným makadamom, je prístupová cesta k skupine domov v Krnom. Opravený úsek sa na konci delí na tri vetvy, prístupy k domom.

Ako upresnila Alena Melicherčíková z Mestského úradu v Detve, obidve opravy penetrovaním boli na ploche spolu 1510 m².

Text a foto: Zuzana Vrťová