Základná škola Obrancov mieru v Detve sa v termíne od 19. – 30. septembra 2016 zapojila do celoslovenskej súťaže v dochádzaní žiakov do školy na bicykli alebo kolobežke.

Mohli sa do nej so súhlasom rodiča zapojiť žiaci druhého stupňa.

Každý žiak, ktorý v tomto období prišiel do školy na bicykli alebo kolobežke mohol získať takzvanú „Zelenú kartu Petra Sagana,“ ktorú mu odovzdal triedny učiteľ a žiak ju môže použiť počas I. štvrťroka na odmietnutie známky z ľubovoľného predmetu.

1 3

Prvý týždeň sa do aktivity zapojilo celkovo 79 detí, a druhý týždeň 51 detí (nakoľko bolo už pomerne chladno). Najviac detí, spolu 32, prišlo na bicykli v utorok 20. septembra 2016.

Pozitívne postrehy:

Deťom bola táto aktivita prirodzená, pristúpili k nej s radosťou, pochopili, že bicykel, či kolobežka nie je dobrá len na voľný čas, ale ju môžu využiť aj ako dopravný prostriedok na cestu do školy, čo ocenili hlavne tí, ktorí to majú do školy ďalej.

Deti by mali záujem takto dochádzať do školy aj v priebehu školského roku, nielen cez takúto akciu.

Do školy prišli rýchlejšie i po vyučovaní, boli doma skôr a nemuseli niesť dlho na chrbte ťažkú tašku.

Zapojili sa aj deti zo Stožku (vedľajšia obec), ktoré zistili, že takouto prepravou ušetrili čas aj peniaze. Prišli domov napríklad skôr ako autobus.

Pozitívne hodnotenia sa týkali aj toho, že si mohli zašportovať, lebo ich to baví, a tí uvedomelejší ocenili i to, že tento štýl života je v porovnaní s inými dopravnými prostriedkami lepší pre životné prostredie.

Samozrejme deti ocenili možnosť získať „zelenú kartu Petra Sagana“ na vymazanie zlej známky, ktorá však pri tejto aktivite slúžila iba ako motivácia k tomu, aby sa deti viac hýbali.

Boli takí, ktorí chodili na bicykli či kolobežke každý deň, aj keď bola za to len 1 zelená karta.

Negatívne postrehy:

Jesenné rána boli už pomerne chladné, deti dosť prefúkalo, mali skrehnuté prsty, táto súťaž škôl by bola vhodnejšia na jar (apríl-máj).

Ukázalo sa negatívum nášho mesta a to nevyhnutnosť cyklochodníkov, kvôli zvýšeniu bezpečnosti detí.

Deti kritizovali aj kvalitu ciest – hrboľatosť ciest pocítili hlavne na klasických malých kolobežkách s tvrdými kolieskami.

Niektoré deti nemajú bicykel ani kolobežku a navrhovali aj iné kolieskové pomôcky – korčule, pennyboardy, skateboardy J, na čo základná škola nepristúpila.

Najväčším nedostatkom sa ukázali stojany na bicykle. Pedagógovia Základnej školy Obrancov mieru zariadili len provizórny odkladací priestor privarením tyče od jedného piliera po druhý. Ráno sa parkovalo pomerne jednoducho, lebo deti prichádzali postupne. Problémy nastali po skončení vyučovania, keď si žiak musel z chumáča bicyklov vybrať ten svoj.

Teda, aby deti i naďalej mohli využívať tento spôsob dopravy do školy, je nutné rozmýšľať nad dôstojným odkladaním bicyklov.

Vítaný je každý návrh na stojany, ak viete o niekom, kto by v tomto vedel nejako pomôcť.

2

Text a foto: Anna Bartková