Ani v závere roka 2016 mesto Detva nezabudlo na svojich občanov, odkázaných na sociálne služby, ktorí z dôvodov zdravotných a sociálnych nemohli zotrvať vo svojom pôvodnom prostredí.

Pozdraviť ich a obdariť darčekmi prišiel v stredu 21. decembra najvyšší predstaviteľ mesta, primátor Ján Šufliarský, ako aj žiaci Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve, ktorí svojim prednesom, spevom, tancom a hrou na hudobné nástroje navodili tú správnu vianočnú atmosféru.

 

Pán primátor prítomným klientom, ako aj zamestnancom Domova dôchodcov v Detve osobne odovzdal darček a pripojil pár vrúcnych slov, ktoré každému dobre padnú vo vianočnom období.

Kolektív Domova dôchodcov v Detve vyjadruje poďakovanie pánovi primátorovi a žiakom a učiteľom zo Základnej umeleckej školy za pripravený program a za čas, ktorý si našli, aby Domov dôchodcov opäť navštívili a do sŕdc obyvateľov priniesli  pohodu a radosť.

Text: Ľubica Lepiešová
Foto: Zuzana Juhaniaková