Zamestnanci mesta Detva sa v utorok 19. apríla brigádou na zeleni okolo budovy Mestského úradu v Detve zapojili do reťaze iniciatív pri príležitosti Dňa Zeme 2016.

Záhradné rukavice si pracovníci oddelení natiahli v závere pracovného, nestránkového dňa. Bezprostredným prínosom dobrovoľnej aktivity bolo skrášlenie okolitej verejnej zóny v meste.

Svetový deň je ekologicky motivovaný a jeho cieľom je povzbudzovať k stále novým riešeniam v prospech ochrany životného prostredia.

Deň zeme sa už 46 rokov rôznymi aktivitami pripomína 22. apríla.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková