Vedenie Liečebne pre dlhodobo chorých v Detve na ul. Kpt. Nálepku  oznamuje, že dňa 13.9.2017 v stredu sa počas celého dňa  nebude  ordinovať v žiadnej ambulancii, ani na pracovisku RTG a v laboratóriu a to z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny.

Zdroj : LDCH Detva