Občanom v Detve už dlhú dobu znepríjemňuje život smrad, ktorý sa šíri Detvou spravidla vo večerných hodinách.

Problém je v tom, že z Bioplynovej stanice vylievajú odpad s fekáliami (digestát) rovno do polí doslova pod okná obyvateľom sídliska. To o aký hnusný odpad ide vidno aj na fotografiách, kde po tomto odpade ostáva doslova vypálená zem. To je tá ekologická a úžasná výroba tepla, o ktorej nás presviedčali poslanci, keď tento tepelný biznis odovzdávali do rúk súkromníka! Nielenže teraz obyvatelia platia za teplo vysokú cenu, ale musia znášať aj tento smrad, pretože pre tohto oligarchu je prvoradý zisk do vlastného vrecka a nie dodržiavanie zákonov či nejaká spokojnosť občanov. Ako sme mali možnosť pocítiť už mnohokrát, odkedy mu poslanci doslova darovali tento výnosný biznis, pre neho sú občania žiaľ len dojné kravy na peniaze.

Napriek tomu terajší poslanci ani nie pol roka dozadu súkromníkovi definitívne darovali ešte aj poslednú strategickú vec tepelného hospodárstva a to teplovody v miliónovej hodnote a z ľudí definitívne urobili rukojemníkov energetickej lobby. Od tej doby je mesto absolútne bezbranné. Bola to jediná a posledná vec, ktorou mohlo mesto pre občana zabezpečiť nie len nižšiu cenu tepla ale malo aj vyjednávaciu pozíciu a mohlo aj v takýchto prípadoch reálne ovplyvňovať chod firmy.

Dokonca mali poslanci tú drzosť, že mu darovali tieto teplovody aj po tom ako občanom neoprávnene naúčtoval vyššiu cenu tepla v čiastke cca 107 000 eur za rok 2015 a dokonca mu to vôbec nepodmienili vrátením týchto peňazí občanom. Dokonca mu to nepodmienili ani zákazom zvyšovania ceny tepla na najbližšie roky a dnes stojíme znovu pred problémom, keď občanom prišlo ďalšie vyúčtovanie za rok 2016 a čuduj sa svete, občanom znovu naúčtovali vyššiu cenu ako bola schválená na valnej hromade a to cca o 100 000 eur viac. A takémuto človeku poslanci doslova darovali najskôr tepelné hospodárstvo teraz aj teplovody a ešte nám nechajú aj takto zasmraďovať naše mesto a ničiť našu prírodu?

Kedže poslanci v Detve naďalej nechránia občana ale tohto súkromníka a pred takýmito závažnými problémami si zakrývajú oči a nepomáha ani tlak od občanov či petície, rozhodli sme sa, že v najbližích dňoch zašleme otvorený list na Ministerstvo životného prostredia a rovnako pánovi plukovníkovi Máriovi Kernovi, ktorý je šéf odboru Policajného zboru, ktorý sa zaoberá environmentálnou kriminalitou. Pretože nie je normálne, aby nám niekto takto znepríjemňoval život a vypúšťal takýto sajrajt pod našimi oknami a do našej prírody. Sme presvedčení, že sa tento súkromník správa k životnému prostrediu trestuhodne.

Text: Petičný výbor – Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Ján Šiandor