Jubilujúca legenda slovenskej populárnej hudby Marcela Laiferová prezradila detvianskym seniorom recept proti smútku. Za srdce chytila početné publikum 22. októbra v Detve.

1

Október sa tradične pripomína ako Mesiac úcty k starším. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Úroveň spoločnosti, ale i samosprávy sa hodnotí aj podľa starostlivosti o seniorov.

Zaspievala známe šlágre

Jednou z foriem, ktorou si chce mesto Detva každoročne uctiť svojich seniorov je spoločensko-kultúrne podujatie „Z úcty k vám“ venované práve im, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. októbra v Dome kultúry A. Sládkoviča.

Celým programom ich sprevádzala moderátorka Ľubica Micháliková a hlavnou hviezdou tohtoročného podujatia bola legenda slovenskej populárnej hudby Marcela Laiferová. Zaspievala známe šlágre a pozitívnymi slovami povzbudila prítomné publikum.

Zdôraznila, že život je krásny v jednoduchosti, aby sa ľudia tešili z maličkostí, nečakali nejaké nezmyselné šťastie a neprežili celý život vo frustrácii a smútku. Všetci boli z jej vystúpenia nadšení, tlieskali, spievali i tancovali. Po niekoľkých prídavkoch si niektorí zakúpili a dali podpísať jej CD a knihy.

Oslávila jubileum

Pani Laiferová v tomto roku oslávila významné životné jubileum a zároveň aj 50 rokov speváckej kariéry. Medzi ďalšími vystupujúcimi boli spevácka skupina Senior Detva a tanečná skupina Radosť pri Klube dôchodcov č. 3. v Detve, ktorí si pre publikum pripravili kyticu uvitú z hudby, piesní, tancov a básne.

4 2

K preplnenej sále sa prihovorili viceprimátor mesta Detva Ladislav Bódi a poslanec Národnej rady SR Ján Senko. Pre zhruba 300 seniorov bolo pripravené aj občerstvenie v podobe obložených chlebíkov, kávy a čaju. Poslanie Mesiaca úcty k starším, ktorý je oslavou jesene života, by nebolo naplnené bez vzájomnej výmeny skúseností, učeniu sa tolerancii a úcte, ktorú seniorom preukazujú nielen ich blízki.

2

Úctu si totiž treba prejavovať navzájom počas celého roka pri každodenných stretnutiach. Ľudia by nemali zabúdať na pozdrav, ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému človeku bez rozdielu veku. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na zabezpečení tohto podujatia.

1 3

Text: Jana Jedličková
Foto: Zuzana Juhaniaková