V pondelok 6. novembra 2017 sa v Divadle Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v Rusovciach uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie nových prvkov a aktivít, ktoré boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Toto ocenenie získali i Drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní, všeobecne známe tiež ako detvianske vyrezávané kríže. Certifikát za mesto Detva prevzal primátor Ján Šufliarský, za mesto Hriňová Michal Machava a Jozef Ďurica.

 

Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudlo Drotárstvo, Fujara trombita, Modranská majolika, Drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní a Chov plemena koní lipican v Topoľčiankach. Do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku pribudla jedna nová aktivita a tou je Dokumentácia a ochrana drotárstva v Považskom múzeu v Žiline.

Zástupcovia predkladateľov úspešných nominácií si z rúk ministra kultúry Mareka Maďariča, prevzali certifikáty o zápise.

Podujatie zorganizovalo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR.

Návrh na zaradenie krížov z Podpoľania do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska iniciovala a koordinovala etnologička z Detvy Anna Ostrihoňová. Za Hriňovú sa na spracovaní návrhu, zároveň aj na mapovaní krížov aktívne podieľal etnológ Michal Machava.

Signatármi boli zo súčasných výrobcov krížov a ich obnovovateľov Jozef Krnáč z Detvy, Mikuláš Purdek, Ján Môťovský, Milan Malček, Ondrej Vrťo, z Hriňovej Jozef Ďurica, Jozef Hukeľ, z Korytárok Štefan a Ján Ľupták, tiež Koordinačné združenie pre rozvoj mikroregiónu Podpoľanie, mesto Hriňová a mesto Detva.

Ako informovala Anna Ostrihoňová, etnologička z Detvy, návrh podporila aj Národopisná spoločnosť Slovenska. Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Jednotlivé prvky a aktivitu mali hostia možnosť vidieť nie len počas slávnostného aktu odovzdania certifikátov ale i naživo po skončení programu. Tradíciu výroby drevených vyrezávaných krížov reprezentovali výrobcovia z Detvy Jozef Krnáč, ktorý so sebou doniesol jeden zo svojich rozpracovaných krížov a Milan Malček, výrobca miniatúr drevených vyrezávaných krížov. Z mesta Hriňová mohli návštevníci vidieť prácu Jozefa Ďuricu, ktorý priniesol na ukážku aj hotový náhrobný drevený kríž, vyrobený ešte jeho otcom.

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Prvky jestvujú v súlade s prostredím a historickým ukotvením spoločenstiev a poskytujú im pocit kontinuity a identity. Zároveň podporujú kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť. Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Do Reprezentatívneho zoznamu Slovenska je doposiaľ zapísaných 13 prvkov.

 

Text: Zuzana Juhaniaková, Lucia Sopková
Foto: Zuzana Juhaniaková, Eva Krnáčová, Michal Veselský