Mesto Detva získalo dotáciu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 30 000 Eur na rekonštrukciu a modernizáciu historickej hasičskej zbrojnice v Detve.

Realizáciou tohto projektu budú vytvorené priestory pre činnosť Dobrovoľného hasičského zboru mesta Detva, tak, aby spĺňali stanovené štandardy vybavenosti hasičskej zbrojnice. Prínosom rekonštrukcie bude aj zníženie energetickej náročnosti tejto historickej budovy.

Na budove hasičskej zbrojnice bude vymenená nevyhovujúca strešná krytina a zateplia aj obvodové steny. Úpravou vnútorných priestorov vzniknú pre dobrovoľný hasičský zbor dve garážové státia pre hasičskú techniku, šatne na uskladnenie zásahových odevov, priestor na uskladnenie vecných prostriedkov požiarnej ochrany, sociálne zariadenie, administratívna a zasadacia miestnosť.

Vybudovaním novej veže na sušenie hadíc získa budova svoju pôvodnú historickú podobu, tak, ako si ju obyvatelia pamätajú z dobových fotografií.

Celková  suma potrebná na realizáciu uvedených prác je takmer 90 000 Eur. Realizácia je plánovaná v priebehu roka 2019 a jej ukončenie v roku 2020.

Okrem vytvorenia vhodných podmienok pre prácu členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Detva bude rekonštrukciou historickej hasičkárne obnovený pôvodný vzhľad budovy i jej okolia.

Text: Anna Cíbiková
Foto: archív Mestského úradu v Detve