Podľa avizovaných informácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, sa od pondelka 8. februára 2021 opätovne otvárajú materské školy, prvé ročníky základných škôl (1. stupeň), špeciálne školy, základné umelecké školy pre individuálnu výučbu a končiace ročníky stredných škôl i odborných učilíšť.

Mesto Detva sa po dohode s riaditeľmi školských zariadení rozhodlo od pondelka 8. februára školy otvoriť.

Rodičia detí sú priebežne informovaní prostredníctvom portálu Edupage.

Školské zariadenia poskytujú bližšie informácie aj na svojich webstránkach:

MŠ Obrancov mieru

MŠ A. Bernoláka

Základná umelecká škola Svetozára Stračinu

Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača

Základná škola, Ul. obrancov mieru 

Základná škola Kukučínova

Základná škola Júliusa Juraja Thurzu

Špeciálna základná škola

Spojená škola

Gymnázium