„Práve dnes, 13. februára, si my Detvania pripomíname už sedemdesiatštyri slobodných rokov, ktoré nám prinieslo oslobodenie nášho mesta od fašizmu,“ uviedol primátor Ján Šufliarský pri Pomníku padlých v Detve v stredu 13. februára 2019.

Mesto Detva si slávnostným aktom kladenia vencov za účasti Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a ďalších občanov pripomenulo 74. výročie oslobodenia Detvy od fašizmu.

Ako primátor ďalej povedal, slávnostný akt je príležitosťou vzdať úctu všetkým tým, ktorí priniesli slobodu. Do histórie oslobodzovania Slovenska od fašizmu v roku 1945 sa boje o Detvu a Podpoľanie zapísali ako ťažké, bola to cesta utrpenia, obrovských materiálnych strát a veľkých ľudských obetí. Pri oslobodzovacích bojoch v okolí Detvy padlo približne 1900 vojakov, najviac ruských, ďalej to boli aj rumunskí a maďarskí vojaci.

Podujatie pri Pamätníku padlých začalo hymnou Slovenskej republiky. Zahrali ju a zaspievali členovia spevokolu Senior Detva pri Klube dôchodcov č. 3. Po príhovore primátora členovia spevokolu dotvorili atmosféru aj v závere slávnostného aktu, zaspievali a zahrali hymnickú pieseň a niekoľko piesní s partizánskou tematikou.

Text: Zuzana Vrťová
Foto: Jaroslav Švábenský