V utorok 19. septembra 2017 navštívila Detvu riaditeľka Centra svetového dedičstva UNESCO Mechtild Rössler, ktorá si prišla pozrieť Biosférickú rezerváciu Poľana.

S úctou a obdivom vyjadrila vo svojich slovách jednoznačný obdiv k tomuto kraju, jeho ľuďom i hodnotám. Celá jej osobnosť, vystupovanie, prehľad, výstižné reakcie na otázky, ale aj úprimný záujem o región – to všetko vytvorilo veľmi pozitívnu atmosféru celého dňa.

Slovenská komisia UNESCO, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky sa podieľali na príprave historicky prvej návštevy riaditeľky Centra svetového dedičstva UNESCO na Slovensku, Dr. Mechtild Rössler s témou Dedičstvo pre silnejšiu spoločnosť – výhody pre každého.

Návšteva o to významnejšia, že Mechtild Rössler zavítala v utorok 19. septembra aj na Podpoľanie a do Detvy. V popoludňajších hodinách absolvovala bohatý program s úvodným stretnutím a diskusiou s viac ako sedemdesiatkou pozvaných hostí a účastníkov – zástupcov ministerstiev Slovenskej republiky, vyšších územných celkov, samospráv, občianskych združení, kultúrnych a pamiatkových inštitúcií v priestoroch Masarykovho dvora na Vígľaši v Pstruši.

Cieľom stretnutia bola propagácia Svetového a kultúrneho dedičstva na Slovensku, a to aj v kontexte regiónu Podpoľania a v neposlednom rade spolupráca všetkých menovaných subjektov na národnej úrovni  s prepojením na celosvetovú  značku UNESCO. Netreba azda zdôrazňovať, že aj Podpoľanie má pod značkou UNESCO už dva zápisy: Fujara a jej hudba (2005), Hriňovské lazy (2016) a nomináciu na zápis drevených vyrezávaných krížov ako ďalšieho unikátu regiónu.

S prírodnými i kultúrnymi špecifikami Podpoľania sa Mechtild Rössler oboznámila aj názorne – počas krátkej, ale výstižnej prehliadky stihla nazrieť do malebných kútov Poľany, na Hriňovské lazy, večer navštívila i Podpolianske múzeum v Detve. Aj tu sa živo a nefalšovane zaujímala o jedinečnosti regiónu, expozície i zbierky múzea, rovnako sa v úprimnom neformálnom dialógu zaujímala aj o každodennú  múzejnú prácu. S úctou a obdivom vyjadrila vo svojich slovách hlboký obdiv k tomuto kraju, jeho ľuďom i hodnotám.

Celá jej osobnosť, vystupovanie, prehľad, výstižné reakcie na otázky, ale aj úprimný záujem o región – to všetko vytvorilo veľmi pozitívnu atmosféru celého dňa, ktorý ukončil spoločenský večer  v tradičnom a kulinárskom duchu opäť na Masarykovom dvore.

Ostáva veriť, že toto stretnutie naštartuje iniciatívny dialóg a spoluprácu všetkých sektorov na rôznych úrovniach k cielenému výsledku – rozvoju cestovného ruchu za podpory využívania značky UNESCO ako najvyššej pridanej hodnoty prírodných či kultúrnych pamiatok tak v kontexte Slovenska i Podpoľania.

„Svetové dedičstvo je revolučná myšlienka, myšlienka humanizmu – viera, že ľudia všetkých kultúr sa dokážu zjednotiť okolo dedičstva výnimočných a kultúrnych hodnôt,“ uviedla okrem iného Mechtild Rössler.

Text: Renata Babicová
Foto: Archív Podpolianskeho múzea v Detve