Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje,  že dňa 08.04.2016 (piatok) bude od 8.30 hod. do 19.00 hod. prerušená dodávka pitnej vody z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí na uliciach:

Jesenského, Družstevná, Jilemnického, Kollárova, Požiarnícka, Fučíkova, Hollého, Bottova, Partizánska od Píly po reštauráciu Pivnica pri studni. Bude zabezpečená cisterna, ktorá bude prechádzať jednotlivými ulicami.

Zdroj : Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť