Koronavírus zasiahne rozpočty všetkých samospráv a výpadky príjmov si vyžiadajú úsporné opatrenia, ktoré sa dotknú prakticky všetkých oblastí chodu samospráv.

Mesto Detva už teraz v súvislosti s koronakrízou očakáva podľa údajov rady pre rozpočtovú zodpovednosť výpadok príjmov na úrovni 27 percent, čo je 1,7 milióna eur. Takáto situácia si vyžiada prijať zásadné úsporné opatrenia.

„Rozpočet neustále prehodnocujeme, úsporné opatrenia sa dotknú najmä investičných akcií a údržby,“ konštatoval primátor Ján Šufliarský s tým, že šetrenie bude potrebné aj v oblasti bežných výdavkov. Platy doteraz mesto zamestnancom neznižovalo, ale aj to je súčasťou aktuálneho prehodnocovania rozpočtu.

Je predpoklad, že časť plánovaných investičných akcií bude mesto musieť presunúť na neskôr. „Netýka sa to však už rozpracovaných akcií, prípadne prác na odstránenie havarijných stavov,“ dodal primátor.

Ďalej primátor uviedol, že v rámci opatrení a pomoci svojim obyvateľom v súčasnej situácii mesto posunulo termín platenia miestnych daní. Obyvatelia a organizácie ich budú môcť zaplatiť v neskoršom termíne, podľa trvania mimoriadnej situácie.