Ako súčasť nového úseku rýchlostnej cesty R2, ktorý uviedli do užívania 10. novembra 2015, dostala Detva aj nové autobusové nástupište.

Viaceré rokovania primátora Detvy Jána Šufliarského s investorom a zhotoviteľom rýchlostnej cesty vyústili do vybudovania aj štyroch nových prístreškov pre cestujúcich. Prístrešky majú moderný sklený dizajn a do februára 2016 majú byť skompletizované lavičkami na sedenie, vstavanými reklamnými panelmi a osvetlením cestovných poriadkov. Reklamné panely v prístreškoch budú vhodným priestorom pre umiestňovanie plagátov ako pozvánok na kultúrne podujatia organizované v meste Detva a od spriatelených inštitúcií v okolí.

Nové nástupište v Detve má byť doplnené o nápis označujúci príchod do podpolianskeho mesta ako Autobusová stanica Detva. Zámerom mesta je postupne obnoviť aj vyše päťdesiat schátraných a poškodených autobusových čakární vo všetkých častiach Detvy. Čakárne by mali, ako podčiarkol primátor, dizajnom ladiť s architektúrou Podpoľania zvlášť po osadách.

2

Foto: Staré autobusové prístrešky, ktoré slúžili verejnosti do marca 2015.

3

Foto: Nové autobusové prístrešky v sklenenom prevedení v používaní od novembra 2015.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková