S výstavbou nového skateparku v Detve sa začína už začiatkom budúceho mesiaca. Navrhol ho majster Slovenska v sakteboardingu.

V minulosti dominovali drevené alebo „železné“ skateparky. Ich nevýhodou bola malá životnosť a častá údržba. Pri železných skateparkoch zase vznikal nepríjemný hluk a vonkajšími vplyvmi aj následná korózia.

Skateboarding prešiel na celom svete dlhoročným vývojom čo viedlo k používaniu najideálnejšieho materiálu vhodného pre stavbu skateparku a tým je betón.  Aj preto bude nový skatepark v Detve o rozlohe 195m2 z hladeného betónu.

Nové Skateparky sa budujú výhradne na mieru v čom spočíva ich jedinečnosť. Každý dizajn je špecifický svojím tvarom, veľkosťou ale aj samotnými prekážkami. Je nesmierne dôležité určiť dostatočné veľkosti rozbehových plôch a správne ich skombinovať s veľkosťou a typom prekážok v skateparku. Preto je dôležité, aby ich dizajnovali ľudia, ktorí majú so skateboardingom dlhoročné skúsenosti. 

Práve preto nový skatepark v Detve dizajnoval ten najpovolanejší. Projektant a stavbyveduci v jednej osobe je totiž Branislav Moravčík, majster Slovenska v skateboardingu.

Pri tvorení prekážok v skateparku v meste Detva brali ohľad na všetky cieľové skupiny, pre ktoré je skatepark určený. Oproti pôvodným rozmerom 15 x 7,5m skatepark predížili o 5m na dížku, čím získali váčší priestor pre rozbehovacie plochy. Šírku skateparku natiahli o 2m v najširšom bode, aby sa vyhli klasickému obdížbnikovému tvaru a dosiahli tak dizajnovo priateľskejší efekt. 

V skateparku sa budú nachádzať streetové prekážky inšpirované ulicou spolu s bazénovými tvarmi podobnými u-rampe. Skatepark sa bude skladať zo 6-tich prekážok. Začína sa pyramídou, ktorá zároveň slúži ako rozbehovací prvok obohatený lavičkou, mierne zahnutého múrika na zemi, kvetináč obkolesený farebne odlíšeným obrubníkom, centrálna prekážka zložená z dvoch šikmých plôch so zábradlím a prekážkou “china bank” na boku. Poslednú časť skateparku bude tvoriť rádiusová stena s troma veľkosťami rádiusov. 

Nový skatepark v Detve je dokoca navrhnutý tak, aby sa dal v budúcnosti v prípade potreby ďalej rozširovať.

ilustračné foto skateparku z dielne firmy SKETON, ktorá naprojektovala aj skatepark v Detve
vizualizácia nového skateparku v Detve
vizualizácia nového skateparku v Detve