Dňa 26. apríla 2017 oslávili deti z Materskej školy na Námestí SNP „Deň Zeme“.

Oslavy začali slávnostným sprievodom po meste, počas ktorého deti odovzdávali okoloidúcim propagačné materiály týkajúce sa separovania a minimalizácie odpadu. Na námestí ich čakali rôzne súťažné disciplíny zamerané na ochranu životného prostredia. Deti sú naša budúcnosť. Je dôležité, aby vnímali a snažili sa riešiť určité problémy našej Zeme.

„Za pomoc ďakujeme skautom z Akataleptik Detva a žiakom 8. ročníka Základnej školy Ul. Kukučínova, Detva“

Text: Lucia Zlatoňová
Foto: Silvia Šufliarska