„Ocko, mamička, poďte s nami športovať,“ pod týmto názvom vyzvali deti z Materskej školy na ul. Obrancov mieru svojich rodičov, aby si spoločne zašportovali.

Dňa 8. júna 2016 popoludní v krásnej zelenej záhrade materskej školy na nich čakalo veľa športových a zábavných disciplín, v ktorých si zmerali sily. Každý súťažiaci bol za jej splnenie odmenený pečiatkou a nakoniec aj odmenou. A keďže pri športovaní vyčerpali veľa energie, spoločne ich museli doplniť a to opekačkou.

Na spríjemnenie akcie im vyhrávala hudba, o ktorú sa postaral DJ Martin Kružliak. Veľkú radosť a spoločnosť im robila trampolína, na ktorej sa mohli do sýtosti vyskákať.

Aj takýmto krásnym športovým popoludním chceli rodičom ukázať, ako môžu spoločne s deťmi stráviť nejedno popoludnie a niečo užitočné spraviť aj pre svoje zdravie.

Veľké poďakovanie patrí aj pani učiteľkám, ktoré všetko pripravili a postarali sa o príjemnú a veselú športovú zábavu.

Text a foto: Anna Burgerová

Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva