Dňa 12. mája 2015 sa v priestoroch Materskej školy na Nám. SNP v Detve uskutočnil 6. ročník zábavno – súťažného dopoludnia ,,Malí záchranári“.

Na akcii sa zúčastnili kamaráti všetkých materských škôl z Detvy a prišli aj deti z Materskej školy v Kriváni. Pomocníkmi sa stali žiaci zo Základnej školy ul. Kukučínova v Detve.

Tento ročník bol venovaný policajtom, preto medzi deti zavítali nielen policajti z Obvodného oddelenia policajného zboru v Detve, ale aj policajti – psovodi zo Zvolena. Páni policajti deťom v krátkosti priblížili ich prácu, predviedli výcvik psov, ako psy hľadajú stratené osoby, ako reagujú na povely a nebezpečné osoby. Deťom ukázali, aké predmety i policajné auto s jeho výbavou používajú.

2

Po krátkej prednáške a praktických ukážkach deti plnili úlohy na siedmych stanovištiach, ktoré boli tematicky zamerané na prácu policajtov. Všetkým družstvám bol pred plnením úloh odovzdaný preukaz, do ktorého zbierali fixkami písané písmenká. Na každom stanovišti deti dostali za úspešné splnenie  napísané jedno písmeno a po splnení všetkých úloh im vzniklo slovo ,,POLÍCIA“.

3 4

Na súťažiacich, deti aj hostí, čakalo občerstvenie. Súťažiace družstvá z menovaných materských škôl boli odmenené darčekmi a diplomami. Organizátori ďakujú všetkým, ktorí sa zúčastnili na tomto projekte a aj tým, ktorí ho finančne podporili.

1

Projekt je spolufinancovaný z rozpočtu

Text a foto: Jana Majeríková