Deň Zeme dáva príležitosť v týždni od 20. apríla do 26. apríla 2015 na organizáciu brigád poslancom vo volebných obvodoch, organizáciám, ktoré majú k prírode blízko, turistom, rybárom, poľovníkom, spolkom a ostatným združeniam na území mesta.

Mesto Detva brigádnikom ponúka zabezpečenie plastových vriec na odpad, v prípade požiadavky na odstránenie divokej skládky odpadu tiež pristavenie veľkoobjemového kontajnera, ako aj následný zber vyzbieraného odpadu.

Na zapojenie sa do medzinárodného Dňa Zeme skutočne stačí málo, no dôležité je urobiť aspoň čosi. Poriadiť si okolie svojho bydliska, brehov susediaceho potoka alebo blízkeho parku. Ocenením za to bude nielen pokoj v duši, ale aj zdravšie prírodné prostredie. Tento deň je jediným dňom v roku, ktorý je venovaný našej planéte Zem. Zem, ktorú ľudstvo nedostalo do vlastníctva, ale iba do prenájmu, by deťom a ich potomkom malo odovzdať v čo najlepšom stave.

Bez veľkej medializácie, len pre svoj dobrý pocit, je to výzva pre každého občana, ako sa ku dňu Zeme postaví. Možno brigáda v mieste bydliska bude miestom stretnutia s ľuďmi z okolia, ktorí sa možno nevidia celý rok. Možno brigáda posilní susedské vzťahy, aby potom vo svojich vzorne upravených záhradách mohli spomínať na jarnú brigádu.

den zeme

Kontakt: Referát životného prostredia, 045/37 00 442

Text: Jozef Krnáč