Deň Zeme pripravilo SCVČ Majačik v spolupráci s LZ Kriváň  a ZŠ J.J. Thuzu netradičné aktivity pre viac ako 500 detí z Podpoľania. Na 10 stanovištiach sa žiaci dozvedeli o ochrane lesa. Organizátori im urobili ukážku pílenia dreva a žiaci si  túto činnosť vyskúšali prakticky. Dozvedeli sa veľa zaujímavých vecí o ochrane zveri a  poľovníckych trofejách. Nezabudli ani na škodca našich lesov – lykožrúta smrekového a ukážku prístroja lapača na ničenie lesných škodcov. Vypočuli si ukážky vábenia lesných živočíchov.

Otestovali si spoznávanie druhov drevín, listov a semien lesných plodov. Zahrali  sa logico piccolo. Prešli pocitový chodník a vyskúšali chôdzu na drevených chodúľoch.

Veríme, že každé dieťa si z tejto akcie odnieslo niečo pozitívne a hlavne pocit zodpovednosti za našu planétu Zem.

22. apríl patrí medzi najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. „Cieľom týchto aktivít bolo vzbudiť záujem detí o životné prostredie a svojím aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie. Práve Deň Zeme je vhodnou príležitosťou, ako podnietiť žiakov riešiť globálne ekologické problémy a svojou kvapkou prispieť k záchrane našej planéty, lebo tá je len jedna.

det

Zdroj :  Mgr. Mária Lešáneková, SCVČ Majačik