Je zaujímavé, prečo sa poslanci práve teraz, po 5 rokoch začali venovať kúpalisku, kde mestu nevznikla žiadna škoda. No odmietli sa zaoberať tak závažnou vecou ako je Kontrola dodržiavania povinností prevádzkovateľa v zmysle Zmluvy o prevádzke cintorínov a Domu smútku v Detve za rok 2011 – 2014, kde boli zistené hrubé porušenia ich kolegu poslanca – bývalého správcu cintorínov a Domu smútku.

Keď kontrolór mesta predložil kontrolnú správu o cintoríne, kde jasne vidieť, že došlo k mnohým porušeniam a mesto prišlo o tisíce euro, toto už poslancom nevadí a peniaze už poslancom nechýbajú? Dokonca odmietli prijať navrhnuté uznesenie na riešenie tohto problému právnou cestou. Kde je tá transparentnosť? Tam kde skutočne utekajú peniaze oči už nemajú? 

O čo tu ide? Skupina poslancov a poslanec Jozef Pavlov sa s jasným cieľom rozhodla poškodiť meno primátora Jána Šufliarského, akoby obrovským škandálom. Spolu s pánom Vrťom celú svoju pozornosť zameriavajú na kontrolnú správu kúpaliska, kde ešte v roku 2011 došlo k procesnému pochybeniu zo strany nejakého zamestnanca úradu. Podstatné je ale to, že mestu nevznikla žiadna škoda a pani Čipčalová si vyrovnala všetky pohľadávky voči mestu. Jedná sa len o procesné pochybenia a všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté na kúpalisko boli použité na jeho prevádzku. Ale to, čo Vás skutočne poškodzuje a to zdražovanie tepla a hľadanie riešenia ako tomu zabrániť tak to už týchto poslancov vôbec netrápi.

Pred pani Čipčalovou mali kúpalisko v správe Technické služby, ktoré v tom čase odmietali prevádzkovať kúpalisko kvôli jeho dezolátnemu stavu a vysokým nákladom na jeho prevádzku. Pre porovnanie Technické služby dostávali ročnú dotáciu na chod kúpaliska 20 000 eur a stále vykazovali stratu a na ďalšie prevádzkovanie kúpaliska chceli dotáciu od mesta vo výške 30 000 eur. To znamená, že za dva roky kedy spravovala kúpalisko pani Čipčalová mesto Detva ušetrilo na dotáciách oproti predchádzajúcemu nájomcovi minimálne 17 tisíc €. 

Preto tu stojí otázka. Splatí si svoje záväzky voči mestu aj pán Kulišiak (poslanec) rovnako, ako to urobila pani Čipčalová?

Myslíme si, že tento cielený útok na primátora je z jedného jediného dôvodu a to, že nesúhasil ako zástupca valného zhromaždenia firmy Bytes s.r.o so zvyšovaním ceny tepla pre obyvateľov a s dodatočným doúčtovaním ceny tepla za rok 2015. Postavil sa tak na stranu obyvateľov na rozdiel od týchto „slávnych“ poslancov, ktorí sa už viac ako rok odmietajú zaoberať problémami tejto firmy a cez svojich nominantov v dozornej rade, ktorú si zvolili tlačia primátora na zvýšenie ceny tepla pre obyvateľov. V plnej nahote sa to ukázalo aj na poslednom mestskom zastupiteľstve, keď líder poslancov Roman Vrťo na začiatku zastupiteľstva arogantne a bezprecedentne presunul bod ohľadom ceny tepla na neskôr a pritom dobre vedel, že prítomní občania tak budú musieť niekoľko hodín čakať na tento bod, kvôli ktorému prišli.

Koaliční poslanci na čele s Romanom Vrťom to aj napriek protestu prítomných občanov takto cielene odhlasovali a vysmiali sa im tak rovno do tváre. Takáto neskutočná neúcta a arogancia zo strany poslancov voči ľudom mala len jediný cieľ, znechutiť a donútiť občanov k odchodu zo zastupiteľstva. Takýto precedens nemá obdobu mestského parlamentarizmu v Detve. Pritom došlo k tak závažnej veci, že konateľ spoločnosti Bytes s.r.o bez súhlasu valnej hromady doúčtoval neoprávnene cenu tepla za rok 2015 pre obyvateľov. Čo znamená, že občania zaplatia priemerne o 50 – 60 eur viac za domácnosť pripojenú na centrálny tepelný zdroj.

Poslanci dokonca neakceptovali návrh Jána Šiandora, ktorý na mestskom zastupiteľstve vystúpil a navrhol pre poslancov uznesenie, aby ľuďom pomohli a stratu za rok 2015 firmy Bytes s.r.o vyrovnali z rozpočtu mesta Detva, čím by nedošlo k zdraženiu ceny tepla pre obyvateľov a nedotklo sa to ich peňaženiek. Dodal, že občania prispievajú do rozpočtu mesta v cene tepla od roku 2009 rok čo rok sumu 32 815 euro a zaslúžia si takúto formu pomoci, kým sa tento problém nevyrieši. Šiandor poukázal aj na fakt, že poslanci rozdávaju všemožné dotácie krížom – krážom, ale pre tisíce obyvateľov sídliska, ktorí platia dane už porozumenie nemajú. Dokonca odmietli aj jeho návrh na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva, kde by sa tento probém mal vyriešiť. V terajšom zastupiteľstve dokonca sedia mnohí poslanci, ktorí v rokoch 2008 a 2009 svojimi rozhodnutiami zapríčinili takzvané teplárenské nevoľníctvo obyvateľov mesta Detva a z ľudí urobili rukojemníkov tejto energetickej lobby a kvôli, ktorým sa tu dnes tento problém rieši. 

A čo je zač tento moralista a poslanec Pavlov, ktorý tento útok voči primátorovi prostredníctvom svojich stránok spustil? Na mimoriadnom mestskom zastupiteľsve v Detve, ktoré sa konalo ešte dňa 2. 12. 2015 bol priamo a verejne usvedčený poslanec Jozef Pavlov z podvodu.

Tento poslanec si nechal vyplatiť faktúru za poskytovanie reklamy za každý mesiac v roku v čase od marca 2015 do februára 2016. Nemorálne je už len to, že si poslanec nechal vyplatiť faktúru od mestského podniku (Technických služieb) ako súkromná osoba na svoju živnosť.

Čo je priam škandalózne poslanec si nechal vyplatiť peniaze za službu, ktorú ani neposkytol a poskytnúť ani nemohol nakoľko tlačené noviny Detviansky express už nevydával a zároveň si pozastavil aj živnosť až do roku 2018, na ktorú bola táto faktúra vystavená.

Pritom sa jednoznačne preukázalo, že tlačené noviny Detviansky express nevychádzajú a od 1. 7. 2015 má dokonca pozastavenú živnosť, na ktorú bola táto faktúra vystavená – Jozef Pavlov Mediainvest. Z toho vyplýva, že poslanec si nechal zaplatiť za služby od mestského podniku, ktoré ani neposkytol (Tlačené noviny Detviansky express nevychádzali) a rovnako tak reklama v jeho internetových novinách je neplatná nakoľko táto faktúra je vystavená na jeho živnosť, ktorá je pozastavená.

Na zastupiteľstve občania verejne vyzvali poslanca Pavlova o vrátenie finančnej čiastky, ktorú takto podvodne nadobudol. Pavlov tieto peniaze už mestskému podniku pod tlakom vrátil a dnes sa oháňa, že je všetko v poriadku, pretože tieto peniaze sú vrátené. Ak niekto ukradne v obchode tovar, chytia ho a on ho musí vrátiť to neznamená, že už nie je zlodej.

Text: OZ za spravodlivú Detvu (Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Ján Šiandor)