Zo Stanov občianskeho združenia Zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v SR (Z ZPOZ) vyplýva povinnosť pripraviť raz za štyri roky Konferenciu Z ZPOZ, a tak sa 22. septembra 2015 zrána začali schádzať do vynovených priestorov Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve zástupcovia obcí – starostky, starostovia a členky ZPOZ z celého regiónu. Na konferencii prejednávali formálne záležitosti, týkajúce sa ďalšieho smerovania ich činnosti.

1

Príprava pravidelnej regionálnej konferencie pripadla na tento rok. Členky Regionálnej rady ZPOZ sa dohodli, že miestom stretnutia zástupcov jednotlivých ZPOZ z regiónu Detva – Krupina – Zvolen bude tento raz Detva. Pani Anna Kucejová, pracovníčka Mestského úradu v Detve a dlhoročná ZPOZ-árka, bola ochotná vziať na svoje plecia a vybaviť všetky tie veci, ktoré sú nevyhnutné „okolo“ konferencie. Bolo ich nemálo: vybaviť priestory, občerstvenie, kultúrny program…

2

Príprava pravidelnej regionálnej konferencie pripadla na tento rok. Členky Regionálnej rady ZPOZ sa dohodli, že miestom stretnutia zástupcov jednotlivých ZPOZ z regiónu Detva – Krupina – Zvolen bude tento raz Detva. Pani Anna Kucejová, pracovníčka Mestského úradu v Detve a dlhoročná ZPOZ-árka, bola ochotná vziať na svoje plecia a vybaviť všetky tie veci, ktoré sú nevyhnutné „okolo“ konferencie. Bolo ich nemálo: vybaviť priestory, občerstvenie, kultúrny program…

3

Konferencia ako taká má svoj presne stanovený program, musí dodržiavať všetky náležitosti, ktoré sú určené. Ale to by neboli dlhoročné ZPOZ-árky, aby do toho nevložili kus srdca a úsmevu! Pozvaných účastníkov konferencie vítali usmievavé žienky s voňavou kávou, atmosféru preteplili členovia spevokolu Senior pri Klube dôchodcov č.3 v Detve krásnymi piesňami, báseň o Detve, podfarbená fujarou ich neomylne utvrdila, že sa nachádzajú práve v nej, a mladučký heligónkar ich tiež očaril svojím prejavom.

4

Účastníkov pozdravil a na pôde mesta Detva privítal viceprimátor Detvy, pán Ladislav Bódi. Po príhovore pani Viery Hudecovej, tajomníčky Ústrednej rady Z ZPOZ sa pracovná časť, ktorú viedla predsedníčka Regionálnej rady ZPOZ Iveta Hladká, rozbehla naplno. Veľmi podnetná a bohatá bola najmä diskusia, ktorá ukázala, s koľkými problémami sa členovia ZPOZ v jednotlivých obciach a mestách regiónu stretávajú. Napriek tomu, že pripravujú občianske obrady a slávnosti pre tých svojich občanov, vkladajú srdce, um i dušu do ich realizácie, vedeli by si ich predstaviť aj krajšie. Keby…

5

Celospoločenský jav neochota, nezáujem o veci verejné, nedostatok času sa podpisuje už aj na činnosti ZPOZ, kde jeden aktívny člen sám nezmôže nič, potrebuje ďalších účinkujúcich: recitátorov, spevákov, hudobníkov … jednoducho rovnakých zanietencov, ako je on sám. A najmä do programov aj mladých ľudí, žiakov základných škôl. Veď talentov je v okolí neúrekom! Predsa sa to nejako nedarí.

6

Badať to najmä vo väčších obciach a mestách, ale už to začína byť aktuálne aj na malých obciach. Možno by k zmierneniu tohto javu prispelo zvýšenie spoločenského statusu ZPOZ. Veď sú to ľudia, ktorí robia pre ľudí. Človek človeku.

Text: Helena Janáková

Foto: Zuzana Juhaniaková