„Hrdinom projektu Celé Slovensko číta deťom sú deti a rodina, jej atmosféra,“ uvádza organizátor stretnutia, ktoré sa odohralo v Detve 7. decembra 2017.

Deťom zídeným v Dome kultúry A. Sládkoviča jednu rozprávku prečítal aj primátor mesta Ján Šufliarský. Vybral pre ne príbeh o kocúrovi v čižmách, pretože tento, ako sa im priznal, bol jeho najobľúbenejším.

O svojom detstve v rodnej Očovej deťom porozprával aj pán profesor Milan Križo a potom im zaspieval jednu z jeho srdcu blízkych piesní.

Misiou tohto projektu je dobro, ktoré pravidelné hlasné čítanie prináša.

Čítať deťom je nenahraditeľné, pretože uspokojuje najdôležitejšie emočné potreby dieťaťa, vytvára pevné puto medzi rodičom a dieťaťom, podporuje jeho sebavedomie, dieťaťu dáva pocit istoty, zázemia, spolupatričnosti a rozvíja jazyk, slovnú zásobu, dáva slobodu vyjadrovania.

Ďalšími hosťami, ktorí deťom čítali, bola vedúca katastrálneho odboru v Detve Anna Gallová, riaditeľ Podpolianskeho osvetového strediska Igor Danihel a herec Ondřej Daniš z Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Medzi hosťami nechýbala Viera Kučerová, prezidentka občianskeho združenia Celé Slovensko číta deťom.

Atmosféru moderátorským slovom dotvárala moderátorka Anna Bažíková a koledy v cudzích jazykoch pôsobivo zaspievali žiaci speváckeho zboru Superar zo Základnej školy s Materskou školou Alexandra Vagača v Detve. Dirigentskú paličku mala v ruke Oľga Budinská.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková