V Detve sa osvedčuje zber separovaného odpadu vrecovým systémom, ktorý zaviedli Technické služby Detva.

Obyvatelia mestských častí Laštek, Skliarovo a Stavanisko dostávajú v poslednú stredu mesiaca prázdne vrecia, ktoré sú farebne odlíšené ako žlté, zelené, modré a červené. Vrecia dostávajú podľa potrieb jednotlivých domácností.

V Krnom, na Piešti I. a Piešti II. dostávajú farebne odlíšené vrecia na odpad v posledný štvrtok v mesiaci, opäť podľa potreby danej domácnosti. V týchto dňoch sú zároveň vývozné dni odpadu. Sídlisková časť Detvy má zber triedeného odpadu prostredníctvom 1100 litrových kontajnerov, ktoré sú tiež farebne rozlíšené.

Farba vriec určuje odpad, ktorý je do nich určený, a preto do žltého vreca treba separovať plasty, teda PET fľaše a plastové obaly z čistiacich prostriedkov, kozmetiky a potravinársku fóliu. Do zeleného vreca patria len sklené fľaše. Do modrého vreca treba separovať papier a čistý kartón, ktorý nie je znečistený. Červené vrece je vyhradené pre tetrapaky a plechovky.

Dôsledným separovaním odpadu obyvatelia chránia životné prostredie, vzduch ktorý dýchajú a vodu, ktorú pijú a zároveň na základe množstva, ktoré sa vyseparuje, sa tvorí cena za komunálny odpad.

Teda čím viac domácnosti vyseparujú, tým bude ich rozpočet menej zaťažený platbou za komunálny odpad. Cenu za zber komunálneho odpadu určuje pomer vyseparovaného odpadu k tomu nevytriedenému. Pokiaľ bude vyseparovaného odpadu viac ako netriedeného odpadu, mestá zaplatia menej za jeho likvidáciu.

Text: Marian Stančík, Zuzana Vrťová
Foto: ilustračné, Zuzana Vrťová