Mesto Detva realizuje plánovanú investičnú akciu „Chodník pre peších  ul. Obrancov mieru – ul. Krpeľná v Detve.   Predmetom stavebných prác je vybudovanie spojovacieho chodníka ul. Obrancov mieru a ul. Krpeľná. Jedná sa o kombináciu chodníka a  schodísk . Súčasťou stavby je obojstranné zábradlie a verejné osvetlenie spojovacieho chodníka.

Termín realizácie prác je stanovený na 2 mesiace t.j. v termíne od 05/ do 07/2014. Stavba je pred ukončením, kompletizuje sa dodávka verejného osvetlenia.

Snímka obrazovky 2014-06-19 o 19.53.37

 

DTinfo.sk