Osobnosti fujarového sveta budú témou vernisáže a hovoreného slova, na ktoré je verejnosť pozvaná v sobotné popoludnie 20. augusta 2016 do Kultúrneho centra A. Sládkoviča v Detve.

Výstavu a moderovaný program pripravila Detvianska umelecká kolónia a združenie Duša fujary pri príležitosti Medzinárodného festivalu Duša fujary 2016.

Tento už 4. ročník fujarového festivalu v piatok 19. augusta o 17.00 h. slávnostne otvorí na Vígľašskom zámku primátor Detvy Ján Šufliarský.

Pred primátorovým príhovorom zaznejú na nádvorí Vígľašského zámku fujarové fanfáry a hymna. Na zámku bude fujarový jarmok a podujatia pre zábavu detí i dospelých prebiehať od 10.00 h. do večera do 20.15 h.

V sobotu 20. a v nedeľu 21. augusta sa program festivalu sústredí v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

Súčasťou vernisáže v Dome kultúry bude prednáška Quo vadis fujara a diskusia Dušana Holíka s jeho hosťami o histórii, súčasnosti a napredovaní fujary doma a vo svete.

Viac o programe festivalu na: www.fujarovyfestival.sk

Text a koláž: Zuzana Juhaniaková