Spor o užívanie miestnej komunikácie nedáva už roky spávať niekoľkým rodinám v detvianskej časti Laštek. Asi 300 metrov dlhá prístupová cesta spájajúca osem domov leží na pozemkoch súkromného vlastníka, ktorý nechce, aby tadiaľ ľudia chodili.

Samotnú cestu však mesto vo svojom vlastníctve nemá a dotknutí obyvatelia si tak nemôžu uplatniť na súde vecné bremeno.

„Jednoducho chceme, aby sa mesto dohodlo s majiteľom pozemkov,” povedala Miroslava Šufliarska, ktorá o probléme hovorí v mene miestnych obyvateľov. Vlastník pozemku totiž už vedie s mestom spor o to, že cesta nie je miestna komunikácia, ale čierna stavba.

Návrh dohody

Ako uviedla právna zástupkyňa mesta Viera Bystrianska, na Okresnom súde vo Zvolene prebieha v súčasnosti konanie o ochrane vlastníctva a určenie, že nehnuteľnosti uvedené v žalobe nie sú miestnou ani účelovou komunikáciou.

„Na súd bol predložený návrh dohody o urovnaní, že pozemky uvedené v urovnaní nie sú ani miestnou, ani účelovou komunikáciou z dôvodu neexistencie relevantných dokladov,” uviedla.

Ako pokračovala, od roku 2008 až doteraz sa uskutočnili viaceré rokovania s vlastníkmi pozemkov, avšak všetky bezvýsledne. „Vlastníci nechceli pristúpiť na žiadny z návrhov predložených mestom,” dodala.

Narušené susedské vzťahy

Medzi uskutočnenými rokovaniami, od roku 2008 až do doby podania žaloby zo strany vlastníka pozemkov, sa striedali pokojné obdobia, kedy susedia mohli užívať inkriminované pozemky, s nepokojnými obdobiami, v závislosti od vyostrovania vzťahov vlastníkom a ostatnými susedmi.

„Do istej miery je tento spor tiež sporom týkajúcim sa susedských vzťahov, čo má negatívny dopad aj na samotný súdny spor a taktiež vyjednávaciu pozíciu mesta Detva,” podotkla právnička.

Vzťahy medzi susedmi sú v tejto miestnej časti natoľko narušené, že vlastníci žalovaných pozemkov nemajú záujem o iné riešenie problému, ktoré by viedlo k užívaniu pozemkov ostatnými susedmi. „Mesto Detva malo a neustále má snahu dohodnúť sa s vlastníkmi pozemkov.

Ďalšie pojednávanie

Aktuálne navrhlo odkúpenie pozemkov alebo ich prenájom. Dodnes však nebol žiadny z predložených návrhov akceptovaný,” konštatovala.

Podľa právneho zástupcu vlastníka pozemkov pod cestou Ľ. Hrežďoviča sporná cesta zasahuje jeho klientovi zásadným spôsobom do vlastníckeho práva susediacich nehnuteľností, ktoré nemôže plnohodnotne využívať. Súd vo veci má preto pokračovať. Momentálne sa čaká na ďalšie pojednávanie.

TASR