Dňa 4. 2. 2016 sa v priestoroch telocvične ZŠ Kriváň uskutočnil 2. ročník Ceny riaditeľky ZŠ Kriváň v streľbe zo vzduchových zbraní, ktoré spoločne organizovali SSZ, KV SSZ Banská Bystrica, ZŠ Kriváň a ŠSK Kriváň. Súťažilo sa v disciplínach VzPu Slávia 30 ľah, VzPu ISSF 40 ľah a súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ z okresov Zvolen, Detva a Krupina.

Na súťaži sa zúčastnili aj žiaci našej základnej školy (ZŠ Kriváň) a najlepšie sa darilo Nine Majerovej, ktorá získala druhé miesto v kategórii mladšie žiačky v disciplíne VzPu Slávia a druhé miesto v disciplíne VzPu ISSF 40. V kategórií mladší žiaci si v disciplíne VzPu Slávia výborne viedol Kevin Kamenský, ktorý si zo súťaže odniesol bronzovú medailu a v kategórii starší žiaci Jozef Tkáč, ktorý taktiež obsadil krásne tretie miesto.

Družstvo mladších žiakov v zložení Adam Laššák, Daniel Jurčo a Nina Majerová získali prvé miesto v súťaži družstiev.

Celkové poradie v súťaži:

VzPu Slávia 30

Kategória mladší žiaci:

 1. miesto   Matúš MICHNA ZŠ a MŠ Zvolenská Slatina : 275 kruhov
 2. miesto Adrián PAVLÍK ZŠ a MŠ Zvolenská Slatina:  254 kruhov
 3. miesto Kevin KAMENSKÝ ZŠ Kriváň: 253 kruhov

Kategória mladšie žiačky:

 1. miesto   Nina MIČIANIKOVÁ ZŠ a MŠ Zvolenská Slatina : 276 kruhov
 2. miesto Nina MAJEROVÁ ZŠ Kriváň: 271 kruhov
 3. miesto Katarína KAUFMANOVÁ ZŠ a MŠ Sebechleby: 264 kruhov

Kategória starší žiaci:

 1. miesto   Jakub IŽDINSKÝ ZŠ a MŠ Zvolenská Slatina : 290 kruhov
 2. miesto Adam VARGA ZŠ a MŠ Sebechleby: 276 kruhov
 3. miesto Jozef TKÁČ ZŠ Kriváň: 268 kruhov

Kategória staršie žiačky:

 1. miesto   Viktória ZÁCHENSKÁ ZŠ a MŠ Zvolenská Slatina : 269 kruhov
 2. miesto Simona ĽUPTÁKOVÁ ZŠ Vígľaš: 268 kruhov
 3. miesto Slavomíra GALDÍKOVÁ ZŠ Vígľaš: 267 kruhov

Družstvá mladší žiaci

 1. miesto ZŠ Kriváň 755 kruhov
 2. miesto ZŠ a MŠ Zvolenská Slatina 738 kruhov
 3. miesto ZŠ Sliač 714 kruhov

Družstvá starší žiaci

 1. miesto ZŠ a MŠ Zvolenská Slatina 815 kruhov
 2. miesto ZŠ a MŠ Sebechleby 779 kruhov
 3. miesto ZŠ Sliač 772 kruhov

VzPu ISSF 40

Kategória dorastenci

 1. miesto Adrián PAVLÍK ZŠ a MŠ Zvolenská Slatina:  379 kruhov
 2. miesto   Jakub IŽDINSKÝ ZŠ a MŠ Zvolenská Slatina : 370 kruhov
 3. miesto   Miroslav LAUKO ZŠ a MŠ Zvolenská Slatina : 368 kruhov

Kategória dorastenky

1. miesto   Viktória ZÁCHENSKÁ ZŠ a MŠ Zvolenská Slatina : 386 kruhov

2. miesto Nina MAJEROVÁ ZŠ Kriváň: 385 kruhov

3. miesto Slavomíra GALDÍKOVÁ ZŠ Vígľaš: 381 kruhov

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a našim žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

DSC_0072 DSC_0103

Text: Emília Majerová