V Detve práve prebieha komplexná revitalizácia vnútrobloku na ulici A. Hlinku o rozlohe viac ako 8180m2.  Vďaka dobre vypracovanému projektu bola Detva úspešná a samospráva získala na financovanie tohto projektu dotáciu z fondov Európskej únie vo výške 468 528 EUR.

Mesto Detva financuje Projekt vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 24 659 EUR.

Ponuku pri verejnom obstarávaní na zhotoviteľa tohto diela, kde kritériom bola najnižšia cena podalo 5 firiem a túto zákazku získala firma STRABAG s.r.o, ktorá ponúkla najnižšiu sumu spomedzi všetkých prihlásených uchádzačov. Vypočítaná projektovaná cena zákazky pred súťažou bola približne 530 000 EUR. 

Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk
Názov zákazky: 
Revitalizácia vnútrobloku na ulici Andreja Hlinku, Detva

Poradie uchádzačov:

  1. STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava – 467.821,78,- EUR s DPH
  2. Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča – 478.418,28,- EUR s DPH
  3. EUROVIA SK a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice – 490.572,76,- EUR s DPH
  4. ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava – 499.634,06,- EUR s DPH
  5. HOLLSTAV s.r.o., Horná škotňa 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto – 531.600,00,- EUR s DPH

Pre lepšie posúdenie medializovaných informácií o projekte revitalizácie vnútrobloku na ul. A. Hlinku v Detve, prinášame prehľad podobných revitalizácií vnútroblokov a ich cenu z iných miest na Slovensku:

Detva – 8100m – 467 000 EUR

Trenčín – 10 000m – 800 000 EUR

Poltár – 12 000m – 557 000 EUR

Kežmarok 10 900m – 533 268 EUR

Senica – 10 256m – 710 445 EUR

Realizácia projektu revitalizácie vnútrobloku na ul. A. Hlinku v Detve by mala byť ukončená do júla 2019.